Frågor och svar

Kan jag anmäla mitt barn via hemsidan?
Ansökan för läsåret 2019/2020 kan göras via vår webanmälan här på hemsidan från den 8 april.
Jag har anmält mitt barn men inte hört något. Varför det?
Vi skickar besked till alla i juni och kallelse i augusti. Om du anmäler dig under sommaren och under läsåret meddelar vi dig först när det blir en ledig plats.
När får mitt barn börja?
Anmälan kan göras tidigast på våren samma år då barnet fyller kursens minimiålder. Så snart vi har platser lediga kontaktar vi de som står i kö. Det största elevintaget sker vid läsårets start.
Vi har flyttat till Alingsås och mitt barn spelade i vår tidigare kommuns musik-/kulturskola. Det vore tråkigt att tappa spelandet, hur gör vi?
Be om ett ett intyg från den musik-/kulturskola där ditt barn spelat och skicka in det till Kulturskolan, 441 81 Alingsås så har ni förtur till första lediga plats i det ämnet.
Vi kommer att flytta från Alingsås, men skulle vilja fortsätta på Kulturskolan. Kan vi göra det?
Ni kan fortsätta terminen ut, men måste sluta sedan. Vi hjälper gärna till med intyg så att ni kan få förtur på den musik-/kulturskola som finns i er nya kommun. Kontakta expeditionen.
När jag har börjat, måste jag anmäla mig till varje ny termin?
Du är anmäld automatiskt till kommande termin/läsår tills dess att en skriftlig avanmälan görs. Vid varje läsårs slut får du en påminnelse att du är anmäld till nästa års kurs och att vårdnadshavare måste göra en avanmälan om du inte vill fortsätta. Undantaget kortkurser där man anmäler sig för en termin i taget samt tidsbestämda kurser.
Hur ofta har man lektion?
En gång i veckan. Efter ett tag kan du vara med i olika ensembler och orkestrar. Då får du spela eller dansa vid mer än ett tillfälle i veckan.
Hur långa är lektionerna?
Det varierar mellan 20 minuter och 70 minuter, beroende på ämne och om lektionen är enskild eller i grupp. Enskilda lektioner är minst 20 minuter.
Hur många lektioner får man?
Under läsåret 2019/2020 garanteras 26 gånger. Som lektion räknas även projekt och repetition inför framträdanden.
Hur mycket måste man öva på sitt instrument?
Du utvecklar ditt spel snabbare och får roligare själv om du lägger ner tid på ditt instrument. Försök med minst 15 minuter om dagen! Det är bättre att öva många gånger än bara en lång stund.
Hur gör jag om jag är sjuk?
Ring, sms:a eller mejla till lärarens kontaktuppgifter ni fått i kallelsen. Tänk på att meddela läraren eller kulturskolan@alingsas.se när ni byter kontaktuppgifter.