Kronan på verket

Kronan på verket kan du som är mellan 13 och 25 år söka för olika evenemang och idéer.

Kultur- och utbildningsnämnden har avsatt 300 000 kronor till en särskild kultursatsning riktad till ungdomar som vill genomföra saker som andra ungdomar kan ta del av.

Kronan på verket kan du som är mellan 13 och 25 år söka för olika evenemang och idéer. Du kan få upp till 20 000 kronor för ett projekt som skall utföras utanför skoltid. Det är bara din fantasi som sätter gränserna för vad pengarna kan användas till.

Hur kan man få Kronan på verket?

Så här gör du (det är ganska enkelt)

 • Fyll i ansökan med hjälp av ungdomskonsulenterna på Arena Elva och fritidsgårdarna i Sollebrunn och Ingared. Förklara vad du/ ni vill göra, varför det behövs göras, hur det ska genomföras, hur idén skall locka andra unga, vad har du/ ni för ekonomisk planering
 • Utse en huvudansvarig samt en juridisk person (förening eller studieförbund) som samarbetspartner.
 • Skicka eller lämna in ansökan
 • Invänta beslut om bidraget. Väntetiden på beslutet är max 10 dagar.
 • Dra igång
 • Utvärdera projektet. Svara på frågorna vad hände, vad var bra, vad var dålig, hur många nådde ni m m. Skicka också in en ekonomisk rapport.
 • Utbetalning av bidraget sker med 50% när bidraget beviljas och med 50% efter rapportens inlämnande och godkännande. Pengarna kommer senast en månad efter avslutat projekt.

Varför Kronan på verket?

Kronan på verket finns därför att:

 • Sätta unga i fokus
 • Ge unga möjligheter att genomföra saker för andra unga
 • Skapa mötesplatser på ungas villkor i Alingsås kommun
 • Ge möjlighet att prova nya idéer
 • Skapa mångfald
 • Öka antalet aktiviteter för unga i kommunen
 • Skapa dialog mellan unga och vuxna
 • Ge ansvariga för varje projekt ökad kompetens
 • Öka ungas inflytande

Exempel på beviljade ansökningar:

 • Dansföreställningen Bust a Move
 • Studiecirkel Prova på 5 tekniker
 • Prova på folkrace
 • Filminspelningar
 • Serieteckningskurs
 • Fotokurs
 • Tyst replokal
 • Roadcars
 • Tema mot rasism
 • Musikvideo
 • Laglig graffitivägg
 • Konserter

Kontaktpersoner:

Ungdomskonsulenter

Tel 61 61 81

Fritidskonsulent Claes Andreasson

Tel 073 426 98 40, e-post: claes [dot] andreasson [at] alingsas [dot] se

Avdelningschef Julia Mårtensson

Tel 0322 616176, e-post: julia [dot] martensson [at] alingsas [dot] se (julia [dot] martensson [at] alingsas [dot] se)

Blankett