Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljöskyddskontorets avgifter och taxor

Miljöskyddskontorets tillsyn och kontrollverksamhet ska enligt lagstiftning bekostas av avgifter. Det är den som driver en verksamhet som får tillsyn eller kontroll som ska betala avgiften.

Detsamma gäller avgifter om du ansöker om ett tillstånd eller anmäler en verksamhet som du ska utföra. Miljöskyddskontorets granskning och hantering betalar du för. Ibland finns det fasta avgifter och i andra fall tar vi betalt för den tid som går åt med ett bestämt timpris.

Avgifterna finns samlade i olika taxor beroende på område. Taxorna och de avgiftsnivåerna är beslutade centralt i kommunen av Kommunfullmäktige.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret