Detta är KomTek

Komtek vill säkra Sveriges framtid som tekniknation!

Vi inspirerar, utmanar och utvecklar ungas intresse och förståelse för teknik och entreprenörsskap. 

Vi vill vara ett komplement till undervisningen i skolan och ge elever och lärare teknisk kunskap. 

Vårt långsiktiga mål är att få fler studenter till de tekniska utbildningarna på gymnasie- och högskolenivå.

KomTek finns i dag i 21 kommuner. www.komtek.se