Detta är KomTek

Ett av KomTeks upp­drag är att kom­plett­era skolan inom teknik­­ämnet. Det kan vi göra genom att till exempel erbjuda skol­klass­­program, lärar­fort­bildning eller genom att låna ut olika hjälp­­medel för skol­­under­visningen.

Här kan du låna material, utrust­ning och kunskap för att komplettera din undervisning. 

Ta kontakt med oss för att få uppslag eller förslag till teman eller lektioner inom teknik- eller entreprenörskapsområdet. 

KomTek finns i dag i 21 kommuner. www.komtek.se