Gamla böcker

Kommunarkivet

KOMMUNARKIVET har jullov den 27 december 2016!

Välkommen den 3 januari 2017 då vi har öppet som vanligt!

 

Öppettider:

Tisdagar kl. 9-12 och 13-15

Besöksadress är Brunnsgården, Brunnshusallén 8 i Alingsås (västra flygeln mot kyrkogården).                                                            

Information och upplysningar lämnas av kommunarkivarie Elisabeth Andersson, tfn 0322-61 72 41, kontorstid måndag-fredag samt på tfn 0322-61 61 55 tisdag 9-12, 13-15.
E-post: kommunarkivet [at] alingsas [dot] se

Kommunarkivet har två forskarplatser och det finns möjlighet till kopiering. Mindre mängd kopior ingen avgift, i övrigt enligt taxa.

                                        

Om kommunarkivet

Ända sedan staden Alingsås grundades 1619 har det skapats handlingar i stadens styrelse. Styrelsens handlingar förvarades tidigare på Rådhuset. År 1974 färdigställdes moderna arkivlokaler i Brunnsgården, som är ett hus för äldreboende. Här finns kommunarkivet för de kommunala handlingarna. Stadens äldre handlingar, från till exempel Alingsås rådhusrätt och magistrat finns på Landsarkivet i Göteborg.

Kommunstyrelsen är Alingsås kommuns arkivmyndighet. Kommunarkivet är en del av kommunstyrelsens verksamhet.

Arkivlagen stadgar att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Kommunen är skyldig att bevara, ordna och vårda sina arkiv så att vi kan tillgodose

•  rätten att ta del av allmänna handlingar

•  behovet av information för rättskipning och förvaltning

•  forskningens behov.

 

Enskilda arkiv

Kommunarkivet innehåller några få enskilda arkiv. De största är följande:

  • Alingsås enskilda brandstodsbolag
  • Bjärke elförening med flera av de ursprungliga  distributionsföreningarna
  • Föreningen Alingsås skollovskolonier
  • Hemsjö biblioteksförening
  • Västerbodarnes elektriska distributionsförening.

Till enskilda arkiv räknas föreningsarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv och privatpersoners arkiv. Föreningsarkivet i Alingsås har hand om föreningars arkiv och Alingsås Museum förvarar en del företagsarkiv och privatarkiv.

 

Social verksamhet i arkivet

Ur de sociala arkiven, t ex barnavårdsnämnd och socialnämnd kan den enskilde få hjälp med upplysningar om den egna personen. Det kan gälla frågan om faderskap eller placering av barn på barnhem eller i fosterhem. Handlingarna är till största delen sekretessbelagda och oftast är sekretessgränsen 70 år. Fattigvårdsstyrelsernas protokoll och andra handlingar ger en god bild av hur gångna tiders socialvård bedrevs. Dessa handlingar är offentliga när de är äldre än 70 år.

 

Lokalhistoria i kommunarkivet

För dig som är lokalhistoriskt intresserad finns mycket att hämta i protokollen från kommunalnämnd och kommunalstämma från 1863 och framåt. Mycket av det som hände i bygden finns dokumenterat här i form av beslut. För Alingsås stad ger stadsfullmäktigeprotokollen från 1896 och framåt mycket värdefull information. Här kan man bland annat följa utbyggnaden av staden.

Karta

Javascript is required to view this map.