Kommunala småhustomter

Kommunala småhustomter

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017, § 119, att försäljning av kommunala småhustomter framöver ska ske via mäklare och inte via tomtkö.

Alingsås kommun har avtal med fastighetsmäklare för försäljning av kommunala småhustomter.

För mer information kontakta kommunens exploateringsenhet.

Hanna Andersson telefon 0322- 61 62 66
Exploateringsingenjör
fornamn [dot] efternamn [at] alingsas [dot] se