Vill ha många svar på undersökning

Fredag den 7 september börjar statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning att dimpa ner i brevlådan. Totalt får cirka 1100 alingsåsare möjligheten att svara på ett antal frågor om sin hemkommun.

- Självklart är det önskvärt att så många som möjligt svarar på enkäten så vi får en rättvis bild i resultatet, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).

Sedan 2005 har SCB erbjudit kommuner att delta i en medborgarundersökning. Totalt har 266 av landets kommuner deltagit minst en gång, och i årets undersökning ingår 111 kommuner och cirka 130 000 personer i urvalet.

Alingsås kommun deltog även 2017. Då blev resultatet bland annat ett Nöjd region-index på 66, att jämföras med 60 i genomsnitt för riket i stort. Vidare visade undersökningen att 60 procent av invånarna starkt kunde rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Totalt sett låg Alingsås kommun över genomsnittsresultatet för frågeområden som arbetsmöjligheter, kommunikationer, fritidsmöjligheter och utbildningsmöjligheter, medan bostäder var enda frågeområdet där resultatet blev strax under landets genomsnitt.

Med start den 7 september börjar årets undersökning att landa hos de 1100 alingsåsare som får chansen att delta under 2018. I fjol var svarsandelen i Alingsås kommun 45 procent, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet som var på 40 procent.

- Alla vinner på ett högt deltagande och förhoppningsvis kan siffran för Alingsås kommun stiga något den här gången. Det är alltid inspirerande att ta del av resultat och få en inblick i vad alingsåsarna tycker om sin stad och sin kommun, säger Daniel Filipsson (M).

Med start i dag går undersökningen ut via post men det finns även möjlighet att svara digitalt. Resultatet ska sedan offentliggöras i december månad.