Vi får Sveriges första hälsocertifierade stadsdel

Noltorp ska bli den första hälsocertifierade stadsdelen i landet. Det är ett av målen med projektet Hälsonavet.

Det händer mycket i stadsdelen Noltorp i Alingsås just nu. Dels så pågår ett arbete kring att utveckla stadsdelen - vilket kallas Stadsförnyelse Noltorp - och dels så satsar nu Alingsås kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg på projektet Hälsonavet, som man hoppas ska bidra till att Noltorpsborna gör hälsosamma val. Hälsonavet jobbar för att de som bor i stadsdelen Noltorp i Alingsås ska få en bra hälsa.

– Just nu håller en folkhälsorörelse på att skapas i Noltorp! Vi har kontakt med ett stort antal så kallade hälsoambassadörer i området, som ska fungera som vattenspridare - eller kanske snarare hälsospridare, berättar Malin Wallin som är folkhälsostrateg i Alingsås kommun.

Ett 20-tal hälsoambassadörer

I nuläget har kommunen knutit ett 20-tal olika hälsoambassadörer till sig - det handlar om allt från den lokala ju-jutsuklubben och förskolan i området till hyresgästföreningen och Alingsås lasarett.

– Alla vi har kontaktat angående rollen som hälsoambassadörer har varit positiva och tackat ja, vilket naturligtvis känns jättekul! Det finns redan ett stort engagemang kring vårt nya projekt bland de här personerna och det är en bra start, säger Teres Lundin som är projektledare för Hälsonavet.

Hälsocertifierade verksamheter

De olika hälsoambassadörerna ska tillsammans träffas för att diskutera olika aktiviteter och dylikt som kan bidra till att skapa en god hälsa och bra levnadsvanor i Noltorp.  Sedan är tanken att ambassadörsgruppen ska inspirera andra, och att arbetet ska ge ringar på vattnet. De verksamheter som lyckas särskilt bra med hälsoarbetet kan bli hälsocertifierade.

– Exakt vilka kriterier som ska uppnås är inte klart än, utan detta är något vi nu arbetar med. Men alla verksamheter som deltar i Hälsonavet ska ha chans att få certifieringen. Vi har talat om olika nivåer; kanske kan man tänka sig att man får en brons-, silver- eller guldmedalj, beroende på hur bra man lyckats och hur långt man kommit, berättar Teres Lundin.

Många idéer

Hon konstaterar att Hälsoambassadörerna, trots att man fortfarande bara är i startgroparna av projektet, redan kommit med många idéer.

– Vi på ICA skulle till exempel kunna satsa ännu mer på personalens hälsoutveckling eller ha en dietist i affären. Kanske så kan hälsosamma varor få en särskild märkning, funderar Dejan Vulevic som äger ICA i Noltorp.

Vill se varaktig folkrörelse

En tanke med certifieringen av stadsdelen är att den folkrörelse som folkhälsostrateg Malin Wallin nu tror sig se början på ska leva vidare även efter det att själva projektet Hälsonavet har avslutats.

– Det vi gör nu är att försöka skapa en ryggrad i arbetet med hälsa i stadsdelen. Certifieringen ska säkerställa att arbetet lever vidare.