Nordiska flaggor

Vänorter

Alingsås kommun har vänorter i Norden och övriga delar av världen. Idag är det Skedsmo i  Norge, Tårnby i Danmark, Leisi i Estland, Mont de Marsan i Frankrike, Kartong i Gambia och Ochotal, Nicaragua.

Det nordiska samarbetet är intensivt och yttrar sig bl.a. genom att Nordiska dagar genomförs vartannat år då grupper från samtliga tre orterna träffas för att utbyta erfarenheter.

Utbytet med de utomnordiska vänorterna sker i föreningar.

 

Nyheter i nordenarbetet

Ett 4-årigt avtal, med start 2013, om det mellannordiska samarbetet har tecknats. Andemeningen i avtalet är att årligen skall det mellan orterna genomföras ungdomsutbyte. Det är de unga som skall planera innehåll och tid för utbytena.

2013 års utbyte skall ske i Skedsmo. I november 2012 träffades 6 ungdomar från respektive land och beslutade följande.

Utbytet som skall ske i maj/juni 4 dagar skall ha följande tema:

  • Politik
  • Lek och idrott
  • Musik, dans och drama.

18 unga mellan 14 och 18 år skall deltaga med samman lagt 3 ledare. Första ungdomsutbytet kommer att ske i Skedsmo kommun.