Skyddsrum

I Sverige finns runt 65 000 skyddsrum, som ska skydda befolkningen vid krig och andra allvarliga händelser och olyckor. Rummen är utformade så att de ska tåla olika former av påfrestningar utifrån exempelvis splitter, stötvågor, ras och strålning.

Skyddsrummen är många gånger placerade i vanliga bostadshus och offentliga byggnader. Skyddsrummen används ofta som förråd av olika slag, men ska kunna återställas för sitt ursprungliga syfte inom 48 timmar. Byggnader med skyddsrum ska förses med en skylt som talar om var skyddsrummet finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB utför besiktningar på skyddsrummen var tionde år.

Den fastighetsägare som äger byggnaden där skyddsrummet är placerat äger skyddsrummet och ansvarar för att underhålla och vårda det, enligt de krav som finns.

Karta över skyddsrum

Se en karta över våra skyddsrum
Hitta ditt närmaste skyddsrum

Kontakt

Frågor om skyddsrum besvaras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, myndigheten har telefontid vardagar 08:00-12:00. Du når MSB på tfn: 010-240 55 22.
skyddsrum [at] msb [dot] se (Här kan du mejla MSB).