Försäkringar i kommunen

Alingsås kommuns försäkringar, förutom de personalförsäkringar som är kopplade till anställningen, upphandlas vart tredje år med möjlighet till ett års förlängning av avtalsperioden.

Kommunförsäkring

Försäkringen omfattar all kommunens egendom såväl fastigheter som inventarier. I försäkringen ingår också en anvarsförsäkring med skydd mot skadestånd i samband med upphandling, förmögenhetsbrott m.m.

Fordonsförsäkring

Försäkringen omfattar kommunens fordon och motorredskap.

Olycksfall för barn och ungdom mfl

Försäkringen är en grundolycksfallsförsäkring i första hand för barn och ungdom inom barnomsorg, skola och gymnasium. Men som tillägg omfattas också vissa andra grupper som elever i kommunal vuxenutbildning, personer i kommunal praktik m. fl. Generellt gäller försäkringen under verksamhetstid, alltså sådan verksamhet som är i kommunens regi, och under direkt färd till och från verksamheten. Det bör påpekas att försäkringen utgör ett grundskydd som inte omfattar fritid eller sjukdom. Föräldrar bör därför överväga att komplettera för-säkringsskyddet för sina barn.

Tjänstereseförsäkring

Kommunens tjänstereseförsäkring omfattar alla anställda och gäller under tjänsteresa inom och utom kommunen. Försäkringen gäller även utomlands.