Tanumspolitiker vill se hur Alingsås jobbar med integration

Idag kommer politiker och tjänstemän från Tanums kommun för att titta på hur Alingsås kommun arbetar med flyktingmottagningen och integrationsfrågor.

Alingsås kommuns arbete med integration väcker intresse hos andra kommuner. Kommunen är en av de kommuner i länet som lyckats bäst med att ordna bostäder åt de anvisade nyanlända.

Idag kommer Tanums kommuns kommunstyrelse och samtliga förvaltningschefer på besök för att titta på hur Alingsås kommun arbetar operativt med flyktingmottagningen och integrationsfrågor.

- Det känns roligt att andra kommuner är nyfikna på vårt sätt att jobba. Vi har en övergripande helhetssyn på mottagandet, vi ser inte bara till att fixa fram lägenheter till de som kommer. Ungdomarna erbjuds olika aktiviteter och vuxna erbjuds att delta i samtalsgrupper, säger Julia Mårtensson, chef för integrationsavdelningen.