Susanne Wirdemo blir ny kommundirektör i Alingsås kommun

I går beslutade kommunstyrelsen att anställa Susanne Wirdemo som kommundirektör. Wirdemo har sedan december 2016, då Magnus Haggren lämnade uppdraget som kommundirektör, arbetat som tf kommundirektör.

- Susanne Wirdemo har de kvalifikationer som krävs. Erfarenhet, kunskap och ett tydligt ledarskap. Utvecklingen av kommunen kan nu ske i en högre takt vilket är angeläget, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Susanne Wirdemo har en bakgrund som ekonom och har arbetat som controller på ekonomiavdelningen i Alingsås kommun sedan 2002. Sedan 2013 har Wirdemo varit ekonomichef på kommunledningskontoret. Hon tillträder tjänsten som kommundirektör den 8 mars.

- Jag vill möjliggöra att kommunfullmäktiges beslutade flerårsstrategi med tillhörande tillväxtprogram uppnås. I det ligger en fortsatt väl fungerande kärnverksamhet, korrekt myndighetsutövning men också krav på förbättrat företagsklimat, ökad servicemedvetenhetoch tydligare kommunikation. Därtill kommer krav på ökat bostadsbyggande, utbyggd infrastruktur och mer verksamhetsmark, säger Susanne Wirdemo.

- Utmaningarna ligger i att få med alla på banan och kunna kroka arm med näringslivet så att vi utvecklar Alingsås tillsammans.