Niclas Lideskär leder samverkansprojektet.

Samverkansprojekt ska ge nyanlända meningsfull fritid

Det finns ett stort behov av fritidssysselsättning och meningsfull etablering för nyanlända och ensamkommande barn i Alingsås. Därför startar kultur-och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen nu ett samverkansprojekt med föreningslivet och studieförbund.

Projektet innebär också en ökad samordning av insatser mellan utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen vilket ska skapa bättre förutsättningar för de nyanlända att bli delaktiga i främst föreningslivet och samhället.

- Kommunen måste närma sig civilsamhället när det gäller de sociala delarna. Vi hoppas att den här satsningen kommer att skapa positiva effekter, säger föreningskonsulten Niclas Lideskär som leder pilotprojektet.

Det är redan många föreningar och frivilligorganisationer i kommunen som engagerat sig för ensamkommande barn och nyanlända. Nu vill förvaltningarna kraftsamla och effektivisera insatserna genom att få till samverkan både mellan de egna förvaltningarna och externa aktörer.

Särskilt fördelade resurser finns att fördelas inom projektet som innehåller fyra olika typer av teman: natur, idrott, kultur/fritid och mat/kultur.

I dagarna får föreningar, studieförbund och frivilligorganisationer i Alingsås kommun en förfrågan om att delta i samverkansprojektet.

Målsättningen är att 20 nyanlända vuxna ska erbjudas praktikplatser och lika många ensamkommande barn ska få fritidssysselsättning inom föreningslivet under 2017. Föreningarnas behov av arbetskraft ska matchas mot de nya alingsåsarnas intresse och kompetens. Projektet ska också lägga grunden till en organisation som ska kunna underlätta etableringen av nyanlända framöver.