Stöd vid kris

Kommunen

Som kommuninvånare kan du alltid vända dig till kommunen om du har behov av att prata med någon efter en särskild händelse. På socialförvaltningen finns personal som kan ge stöd och råd och hänvisa dig vidare vid behov.

- Kontakta socialtjänsten 

Primärvården

Även din lokala vårdcentral erbjuder samtal vid personlig kris eller livshändelse.

Primärvården har flera olika vårdcentraler, när du ringer dem så begär att få prata med deras samtalsmottagning.

- Vårdcentralen Centrum 0322-280 150

-  Medpro Clinic Noltorps vårdcentral 0322-65 15 00

- Vårdcentralen Sollebrunn 0322-837 71

- Sävelången Familjeläkare Ingared 0322-229 800

- Vårdcentralen Sörhaga 0322-22 65 50

- Vårdcentralen Ängabo 0322-153 70

Polisen 

Om det är i samband med ett brott eller om du har blivit drabbad som offer eller vittne, kan du vända dig till Polisen.

- Polisen 114 14

Brottsofferjouren

0200-21 20 19

0322-63 97 97

Större olyckor och kriser

Ibland inträffar en större olycka, med ett stort antal drabbade, där kommunens och primärvårdens ordinarie resurser för stödverksamhet inte kan hantera situationen. Då kan en organisation som kallas POSOM aktiveras genom kommunen.

Om POSOM blir aktiverat så kommer det finnas information på Alingsås hemsida om vart du kan vända dig och vilka telefonnummer som gäller. Finns det ingen sådan information så är det genom de ordinarie vägarna som du skall söka din hjälp.

POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. Socialförvaltningen är ansvarig för organisationen kring arbetet. Ledningsgruppens deltagare är bland annat från socialtjänst, skola, kommunledningen, primärvården, kyrkorna, polisen och räddningstjänsten.

Som stöd vid behov finns det en stor resursgrupp kopplad till POSOM's organisation. Dessa resurser finns inom socialtjänst, skola,vård, utbildning, kultur och fritid och kommunledning. Socialtjänsten ansvarar för organisationen kring dessa resurser.