Kommun och politik

2017-10-16
Onsdag 25 oktober kl 18 håller kommunfullmäktige sammanträde på Grand Hotel. Allmänheten är välkommen redan från kl 17.30 för att informellt ställa frågor till förtroendevalda.
2017-10-12
Alingsås kommun finns på plats på eFÖRVALTNIINGSDAGARNA i Stockholm för att prata allmänt om digitalisering och i synnerhet om framgången bakom e-tjänsten och lärplattformen - Arena för lärande.
2017-10-06
Kommunarkivet har för närvarande ingen personal på plats. I väntan på vår nya kommunarkivarie, som tillträder i november, så håller arkivet för tillfället stängt för besök.
2017-09-18
Onsdag 27 september kl 18 håller kommunfullmäktige sammanträde på Grand Hotel. Allmänheten är välkommen.
2017-09-07
Nu landar statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning snart i alingsåsarnas brevlådor. - Den här undersökningen är viktig eftersom den ger oss en bild av vad alingsåsarna tycker om sin kommun. Ju fler som svarar desto bättre underlag, så vi vill verkligen uppmana alla att svara i år, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).
2017-08-29
Alingsås kommuns integrationsavdelning har flera lyckade aktiviteter för att främja integrationen av nya alingsåsare i bagaget; brädspelshäng, bytesfika och språkvän för att nämna några. Den 30 augusti är det dags för ännu en aktivitet med fokus på främst barnfamiljer - grillkväll i Nolhagaparken.
2017-08-29
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2017-08-22. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-08-29
Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-08-28. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-08-24
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-08-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-02-21
Idag kommer politiker och tjänstemän från Tanums kommun för att titta på hur Alingsås kommun arbetar med flyktingmottagningen och integrationsfrågor.
2017-02-02
Det finns ett stort behov av fritidssysselsättning och meningsfull etablering för nyanlända och ensamkommande barn i Alingsås. Därför startar kultur-och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen nu ett samverkansprojekt med föreningslivet och studieförbund.