Så tycker du till om nya regionala trafikplanen

Nu har Västra Götalandsregionen tagit fram ett förslag till regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2014-2025. Som alingsåsare och västgöte kan du lämna synpunkter till 6 oktober.

Mer info hittar du här.

Information finns också i bifogade PDF:er.

Har du synpunkter på det regionala planförslaget och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen kan du lämna dem hela vägen fram  till den 6 oktober 2017. Synpunkter ska lämnas in skriftligt.

Via Epost: regionstyrelsen [at] vgregion [dot] se, ange diarienummer RS 01149-2016

Via Brev: Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, att: Georgia Larsson, Box 1091, 405 23 Göteborg.