Politiska ärenden, beslut och protokoll

Du som medborgare ska ha möjlighet att följa med i politiken. I Alingsås vill vi underlätta detta bland annat genom att publicera protokoll och sammanträdeshandlingar på vår webbplats.

I sammanträdesportalen, hittar du protokoll från och handlingar till Alingsås kommuns nämndsmöten.

Kommunfullmäktiges möten kan du följa live via webbTV. Sändningarna når du från startsidan, www.alingsas.se.