Politiska ärenden, beslut och protokoll

Du som medborgare ska ha möjlighet att följa med i den lokala politiken. I Alingsås vill vi underlätta detta bland annat genom att publicera protokoll och sammanträdeshandlingar på vår webbplats. Via länkarna nedan hittar du protokoll från och handlingar till Alingsås kommuns nämndsmöten. 

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen som reglerar behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen och nämnderna är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom respektive verksamhet, och ansvarar därmed för att den sker på ett korrekt sätt.

I protokollen och handlingarna till nämndsmöten förekommer personuppgifter. Med hänsyn till dataskyddsförordningen publiceras endast sådana personuppgifter som anses vara berättigade på grund av en uppgift av allmänt intresse. Exempel på sådana uppgifter är namn och partitillhörighet på politiska ledamöter samt namn och befattning på anställda. I övrigt kan vissa personuppgifter vara borttagna med hänsyn till dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Originalhandlingarna går att begära ut hos respektive styrelse/nämnd. 

Här hittar du handlingar till nämndsmöten

Kommunen har uppgraderat sin sammanträdesportal i början av 2018 men har inte importerar över gammalt material. Därför hittar du just nu alla årets och kommande nämndsmöten, kallelser och protokoll från och med 2018 via en länk nedan, under rubriken; Tillhörande information.
 
Gamla möteshandlingar och ärenden fram till och med 2017 hittar du via en annan länk som leder till vår gamla sammanträdesportal.
 

Följ kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten kan du följa live via webbTV. Sändningarna når du från startsidan, www.alingsas.se.

Tillhörande information