Flyktingmottagandet i Alingsås kommun

I samband med att personer som flytt får uppehållstillstånd blir de nyanlända i Sverige och får en kommunplacering. 2017 tog Alingsås kommun emot 122 nyanlända. Det innebär ett ökat tryck på en redan begränsad bostadsmarknad. Därför vill vi gärna komma i kontakt med fastighetsägare som har bostäder att hyra ut till nyanlända.

Under 2018 kommer Alingsås kommun att tag emot 84 nyanlända.

Har du en lägenhet, ett hus eller ett rum att hyra ut, kan du läsa mer om det och anmäla ditt intresse i tjänsten nedan.

Under 2015 kom det 125 ensamkommande barn under 18 år till Alingsås. År 2016 kom det 7 ensamkommande barn  och under 2017 kom det 5 personer. Några av dem har fått familjehemsplaceringar, övriga bor på hvb-hem eller stödboenden.

Är du intresserad av att ta emot ett ensamkommande barn i ditt hem använd e-tjänsten nedan.

Tillhörande information