Kommun och politik

GDPR
2018-05-20
Den nya dataskyddsförordningen - GDPR - syftar till att stärka den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Så här hanterar Alingsås kommun och de kommunala bolagen personuppgifter.