Målning av Rådhuset påverkar tillgängligheten

Den 2 maj påbörjas arbetet med att måla rådhusets fasad. Detta gör att det tidvis kan bli vissa störningar vid entrén, som då kommer att behöva stängas med hänvisning till entrén på innergården.

Den allmänna parkeringsplatsen (handikapparkeringen) intill Rådhuset, på Kungsgatan, tas ur bruk under tiden arbetet pågår. 

Arbetet ska vara färdigt senast den 30 juni.