Ungdomsfullmäktige

Så här började det

I samband med Nordiska Dagar 2009 i Alingsås skapades önskemål om att i Alingsås bilda ett ungdomsfullmäktige efter den modell man arbetar med i Skedsmo kommun, Norge. Efter de nordiska dagarna gav Kommunstyrelsen Tore Hult (s) i uppdrag att fortsätta arbetet tillsammans med Kultur och fritidskontoret och Barn och ungdomskontoret.

I maj 2010 genomfördes en studieresa till Skedsmo. Där deltog 14 ungdomar årskurs 7-9, politiker och tjänstemän. Resultatet var enhälligt från gruppen att vi skall bilda ett fullmäktige för unga i Alingsås.

Syftet är att ge ungdomar inflytande över långsiktiga och kortsiktiga frågor som berör ungas vardag och framtid. Syftet är också ge unga verktyg till att delta och få insikt i demokratiska processer.

Elever i skolår 7 - 9 och personal från skolorna, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kommunledningskontoret tagit fram modellen för organisation, reglemente se bifogade filer.