Vård- och omsorgsförvaltningen

E-post: vard [dot] omsorg [at] alingsas [dot] se
Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 60 00(växeln)
Fax: 0322-124 58
Öppettider: Må-fr 08.00-12.00 13.00-16.00.

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Anita Hedström
0322-61 66 49

Stabschef

Andreas Hasselteg
0322-61 67 91

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Kristina Bornhall
0322-61 67 42

MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) 

Eva-Marie Onsager
0322-61 62 18

SAS (Socialt ansvarig samordnare)

Kerstin Frost
0322-61 62 19 

Planeringsavdelningen

Avdelningschef för Planeringsavdelningen

Marie Bake
0322-61 60 19

MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering

Eva-Marie Onsager
0322-61 62 18

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Kristina Bornhall
0322-61 67 42

SAS, socialt ansvarig samordnare

Kerstin Frost
0322-61 62 19 

Utvecklingsledare

Kerstin Frisk
0322-61 70 64

Utvecklingsledare

Louise Yngve
0322-61 64 50

Utvecklingsledare

Hillevi Hultgren Vicsai
0322-61 60 05

Utvecklingsledare

Annette Henriksson
0322-61 62 12

Utvecklingsledare för Time Care

Linda Larsen
0322-61 64 80

Processledare, SAMLA, Närvårdssamverkan

Lena Arvidsson
0706-730430

Förvaltningssekreterare

Brita Enbom
0322-61 66 86

Utvecklingsledare för digitalisering

Susanne Sandberg
0322-61 61 98

Systemförvaltare

Carl Lidberg
0322-61 60 51

Systemtekniker

Joakim Hämäläinen
0322-61 63 67

HR-konsult

Peter Eerikäinen
0322-61 60 79

Ingrid Andersson
0322-61 66 84

Ekonom

Malin Nicander
0322-61 66 88

Ekonomisekreterare, handläggare av avgifter

Cicela Bergström
0322-61 66 71

Administratör

Ann-Sofie Bengtsson
0322-61 60 09

Myndighetsavdelningen

Avdelningschef för myndighetsavdelningen

Titti Davidsson
0322-61 70 76

Biståndshandläggare

Ulrika Sjögren (metodhandledare)
0322-61 60 16

Hanna Fransson
0322-61 69 23
Telefontid 8.30-9.30

Elisabet Davidsson
0322-61 72 96
Telefontid 8.30-9.30

Ingela Gyllesten
0322-61 67 34
Telefontid 8.30-9.30

Karin Persson
0322-61 66 66
Telefontid 8.30-9.30

Katarina Forslund
0322-61 68 73
Telefontid 8.30-9.30

Marita Halldin
0322-61 60 60
Telefontid: 8.30-9.30

Maud Hallqvist
0322-61 67 10
Telefontid 8.30-9.30

Lisa Gutavsson (vårdplanering)
0322-61 67 17
Telefontid: 8.30-9.30

Sara Järdeklint (vårdplanering)
0322-61 66 87
Telefontid: 8.30-9.30

Alexandra Nordberg (biståndskordinator)
0322-61 69 68
Telefontid:

Färdtjänsthandläggare

Tomas Friedrichsen
0322-61 67 01
Telefontid 8.30-9.30

Handläggare av bostadsanpassning

Towa Lundqvist
0322-61 62 15

Ulrika Svensson
0322-61 60 89

Boendesamordnare

Alexandra Nordberg
0322-61 69 68
Telefontid:

Socialsekreterare

Sara Falk (1:e socialsekreterare)
0322-61 62 56

Anneli Gustafsson
0322-61 65 36

Hanna Frost
0322-61 60 18

Tina Hallberg
0322-61 67 79

Tessie Salén
0322-61 66 78

Karolina Granath
0322-61 66 73

Jenny Hult
0322-61 66 16

Anette Hellner
0322-61 63 27

Josefin Stode
0322-61 71 13

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Avdelningschef för hälso- och sjukvårdsavdelningen

Fredrik Forsberg
0322-61 70 54

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Kristina Bornhall
0322-61 67 42

Enhetschef för rehabilitering

Elisabeth Nyberg
0322-61 62 10

MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)

Eva-Marie Onsager
0322-61 62 18

Enhetschef för hemsjukvård i Haga, Bjärke, Korttidsboenden, Hemgångsteamet, vårdplaneringssjuksköterskor, poolsjuksköterskor och psykiatri

Agneta Kärvling 0322-61 67 05

Enhetschef för sjuksköterskor i Centrum, Tuve, Hemsjö, Omsorgen och nattsjuksköterskor

Marie Lundell 0734-142353

Huvudhandledare

Agnes Zetterman
0702-66 53 40

Vårdplaneringssjuksköterskor

Li Folkesson
0702-659180

Anna-Carin Hilmersson
0322-61 71 30

Avdelning Kvarboende

Tf. Avdelningschef för Avdelning Kvarboende

Helén Gillquist
0322-61 69 67
(0322-61 66 95)

Enhetschef, demenssjuksköterska och chef för dagverksamheten Eternellen för personer med demenssjukdom

Per-Olof Åström
0322-61 68 77

Enhetschef Förebyggandeenheten/Anhörigsamordnare

Ingela Funegård
0322-61 60 20

Enhetschef hemtjänst Haga

Isabelle Hansson
0322-61 67 02

Enhetschef Kvarnbackens korttidsboende

Hanna Tehrani
0322-61 69 79

Enhetschef hemtjänst Bjärke

Yvonne Svensson
0322-61 68 20

Enhetschef hemtjänst Centrum 

Frida Modén
0322-61 67 09

Pernilla Brylander 
0322-61 67 11

Enhetschef hemtjänst Tuve

Sara Svenningsson
0322-61 68 02

Hanna Jörnbratt
0322-61 72 46

Äldreboendeavdelningen

Avdelningschef för Äldreboendeavdelningen

Helén Gillquist
0322-61 69 67

Enhetschefer Bjärkegården

Tarja Andersson
0322- 61 68 22

Lena Sultan
0322-61 68 33

Enhetschef Brunnen

Heidi Juntoft-Jonasson
0322-61 69 20

Enhetschefer Brunnsgården 

Martin Walhjalt
0322-61 69 44 

Eva Blomgren Karlsson
0322-61 67 07

Enhetschef Hagagården

Jenny Andersson
0322-61 67 04

Enhetschef Hemsjögården

Christina Axelsson
0322-61 68 70

Enhetschef Noltorpsgården

Johanna Björklund
0322-61 66 03

Enhetschefer Tuvegården

Karin Grund
0322-61 66 96

Lena Sultan (tjänstledig)
0322-61 67 36

 

Avdelning för funktionsstöd

Avdelningschef för avdelning för funktionsstöd

Åsa Wallin
0322-61 68 59

Enhetschef för boende

Eva Kock
0322-61 69 83

Susanna Björkdahl
0322-61 66 59

Caroline Ålleving
0322-61 68 07

Annmarie Svenningsson
0322-61 69 71

Agneta Söqvist
0322-61 71 10

Olguta Lacatus
0322-61 62 38

Enhetschefer för daglig verksamhet

Daniel Sölsnes
0322-61 70 42

Bengt Hellemar
0322-61 69 72

Enhetschefer för personlig assistans

Marie Sormunen
0322-61 66 02

Eva Lundberg
0322-61 71 66

Linda Skoglund
0322-61 70 84

Maria Katris
0322-61 67 27

Linnea Lilja
0322-61 61 26

Kristina Timdahl
0322-61 61 53