Vård- och omsorgsförvaltningen

E-post: vard [dot] omsorg [at] alingsas [dot] se
Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 60 00(växeln)
Fax: 0322-124 58
Öppettider: Må-fr 08.00-12.00 13.00-16.00.

Förvaltningschef

Anita Hedström
0322-61 66 49

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Ingela Oscarsson
0322-61 67 42

MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) 

Eva-Marie Onsager
0322-61 62 18

SAS (Socialt ansvarig samordnare)

Kerstin Frost
0322-61 62 19 

Planeringsavdelningen

Avdelningschef för Planeringsavdelningen

Anna Ebbesson
0322-61 60 19

MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering

Eva-Marie Onsager
0322-61 62 18

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Kristina Bornhall
0322-61 67 42

SAS, socialt ansvarig samordnare

Kerstin Frost
0322-61 62 19 

Utvecklingsledare

Kerstin Frisk
0322-61 70 64

Utvecklingsledare

Vakant
0322-61 64 50

Utvecklingsledare

Camilla Liljegren
0322-61 67 44

Utvecklingsledare

Annette Henriksson
0322-61 62 12

Utvecklingsledare för digitalisering

Susanne Sandberg
0322-61 61 98

Systemförvaltare

Carl Lidberg
0322-61 60 51

Systemtekniker

Joakim Hämäläinen
0322-61 63 67

Systemadministratör för Time Care

Annika Nilsson Öman
0322-61 64 80

Controller

Sara Meyer
0322-61 67 91

Ekonom

Malin Nicander
0322-61 66 88

Ekonomisekreterare, handläggare av avgifter

Cicela Bergström
0322-61 66 71

Förvaltningssekreterare

Brita Enbom
0322-61 66 86

Administratör

Ann-Sofie Bengtsson
0322-61 60 09

Processledare, SAMLA, Närvårdssamverkan

Lena Arvidsson
0706-730430

Myndighetsavdelningen

Avdelningschef för myndighetsavdelningen

Birgitta Strandin
0322-61 70 76

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Avdelningschef för hälso- och sjukvårdsavdelningen

Fredrik Forsberg
0322-61 70 54

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Kristina Bornhall
0322-61 67 42

Enhetschef för rehabilitering

Elisabeth Nyberg
0322-61 62 10

MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)

Eva-Marie Onsager
0322-61 62 18

Enhetschef för hemsjukvård i Haga, Bjärke, Korttidsboenden, Hemgångsteamet, vårdplaneringssjuksköterskor, poolsjuksköterskor och psykiatri

Agneta Kärvling 0322-61 67 05

Enhetschef för sjuksköterskor i Centrum, Tuve, Hemsjö, Omsorgen och nattsjuksköterskor

Maria Andrén Hammarstrand 0734-142353

Huvudhandledare

Agnes Zetterman
0702-66 53 40

Vårdplaneringssjuksköterskor

Li Folkesson
0702-659180

Anna-Carin Hilmersson
0322-61 71 30

Avdelning Kvarboende

Avdelningschef för Avdelning Kvarboende

Titt Davidsson
0322-61 66 95

Enhetschef, demenssjuksköterska och chef för dagverksamheten Eternellen för personer med demenssjukdom

Per-Olof Åström
0322-61 68 77

Enhetschef Förebyggandeenheten/Anhörigsamordnare

Ingela Funegård
0322-61 60 20

Enhetschef hemtjänst Haga

Isabelle Hansson
0322-61 67 02

Enhetschef Kvarnbackens korttidsboende

Hanna Tehrani
0322-61 69 79

Enhetschef hemtjänst Bjärke

Yvonne Svensson
0322-61 68 20

Enhetschef hemtjänst Centrum 

Frida Modén
0322-61 67 09

Pernilla Brylander 
0322-61 67 11

Enhetschef hemtjänst Tuve

Sara Svenningsson
0322-61 68 02

Pia Pettersson
0322-61 72 46

Äldreboendeavdelningen

Avdelningschef för Äldreboendeavdelningen

Helén Gillqvist
0322-61 69 67

Enhetschefer Bjärkegården

Tarja Andersson
0322- 61 68 22

Lena Sultan
0322-61 68 33

Enhetschef Brunnen

Heidi Juntoft-Jonasson
0322-61 69 20

Enhetschefer Brunnsgården 

Martin Walhjalt
0322-61 69 44 

Eva Blomgren Karlsson
0322-61 67 07

Enhetschef Hagagården

Jenny Andersson
0322-61 67 04

Enhetschef Hemsjögården

Christina Axelsson
0322-61 68 70

Enhetschef Noltorpsgården

Johanna Björklund
0322-61 66 03

Enhetschefer Tuvegården

Karin Grund
0322-61 66 96

 

Avdelning för funktionsstöd

Avdelningschef för avdelning för funktionsstöd

Åsa Wallin
0322-61 68 59

Enhetschef för boende

Eva Kock
0322-61 69 83

Susanna Björkdahl
0322-61 66 59

Caroline Ålleving
0322-61 68 07

Annmarie Svenningsson
0322-61 69 71

Agneta Söqvist
0322-61 71 10

Lotta Sjöstrand
0322-61 62 38

Rebecca Kurlberg
0322-61 69 15

Maria Katris
0322-61 67 27

Enhetschefer för daglig verksamhet

Daniel Sölsnes
0322-61 70 42

Bengt Hellemar
0322-61 69 72

Enhetschefer för personlig assistans

Marie Sormunen
0322-61 66 02

Eva Lundberg
0322-61 71 66

Hjalmar Lorentzon
0322-61 70 84

Maria Katris
0322-61 67 27

Linnea Lilja
0322-61 61 26

Kristina Timdahl
0322-61 61 53

Nese Zubari
0322-61 65 15