Vård och äldreomsorgsförvaltningen

E-post: vard [dot] aldreomsorg [at] alingsas [dot] se
Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 60 00(växeln)
Fax: 0322-124 58
Öppettider: Må-fr 08.00-12.00 13.00-16.00.

Förvaltningschef

Catharina Johansson
0322-61 66 49

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Kristina Bornhall
0322-61 67 42

MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) 

Birgitta Carlsson
0322-61 62 18

SAS (Socialt ansvarig samordnare)

Christine Sjökvist
0322-61 62 19 

Planeringsavdelningen

Avdelningschef för Planeringsavdelningen

Marie Bake
0322-61 60 19

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Kristina Bornhall
0322-61 67 42

SAS, socialt ansvarig samordnare

Christine Sjökvist
0322-61 62 19

Utvecklingsledare

Ingela Oscarsson
0322- 61 69 34

Utvecklingsledare

Kerstin Frisk
0322-61 70 64

Utvecklingsledare

Louise Yngve
0322-61 60 05

Vikarie Hillevi Hultgren Vicsai
0322-61 60 05

Processledare, Närvårdssamverkan

Carina Westerelve
0709-12 02 93

Förvaltningssekreterare

Brita Enbom
0322-61 66 86

Utvecklingsledare för digitalisering

Susanne Sandberg
0322-61 61 98

Systemförvaltare

Carl Lidberg
0322-61 60 51

HR-konsult

Karin Hansen
0322-61 66 84

Andrea Berg
0322-61 60 79

Controller

Andreas Hasselteg
0322-61 67 91

Ekonomisekreterare, handläggare av avgifter

Carita Strömqvist
0322-61 66 71

Informatör

Gunhild Fridlund
0322-61 60 09

Myndighetsavdelningen

Avdelningschef för myndighetsavdelningen

Titti Davidsson
0322-61 70 76

Biståndshandläggare

Anette Eriksson
0322-61 61 40
Telefontid: 8.30-9.30

Hanna Fransson
0322-61 69 23
Telefontid 8.30-9.30

Ingela Gyllesten (biståndskoordinator)
0322-61 60 34
Telefontid 8.30-9.30 (ej onsdagar)

Jessica Johansson
0322-61 66 66
Telefontid: 8.30-9.30

Kerstin Frost
0322-61 60 60
Telefontid: 8.30-9.30

Katarina Forslund
0322-61 68 73
Telefontid 8.30-9.30

Lisa Lennartsson
0322-61 67 17
Telefontid: 8.30-9.30

Maud Hallqvist
0322-61 67 10
Telefontid 8.30-9.30

Sara Jäderklint (vårdplanering)
0322-61 66 87

Handläggare

Katrin Svensson
0322-61 63 95 

Färdtjänsthandläggare

Kristina Timdahl
0322-61 67 01
Telefontid 8.30-9.30

Lena Carlson
0322-61 67 01
Telefontid 8.30-9.30

Rigmor Falk
0322-61 69 68
Telefontid 8.30-9.30

Handläggare av bostadsanpassning

Maria Sigl
0322-61 60 89

Towa Lundqvist
0322-61 62 15

Boendesamordnare

Lena Carlson 0322-61 69 68

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Avdelningschef för hälso- och sjukvårdsavdelningen

Fredrik Forsberg
0322-61 70 54

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Kristina Bornhall
0322-61 67 42

Enhetschef för rehabilitering

Elisabeth Nyberg
0322-61 62 10

MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)

Birgitta Carlsson
0322-61 62 18

Enhetschef för sjuksköterskor i Bjärke, Haga, Omsorg/Psykiatri och nattsjuksköterskor

Agneta Kärvling 0322-61 67 05

Enhetschef för sjuksköterskor i Centrum, Tuve, Hemsjö, vårdplaneringssjuksköterskor och poolsjuksköterskor

Marie Lundell 0322-61 70 95

Huvudhandledare

Agnes Zetterman
0702-66 53 40

Vårdplaneringssjuksköterskor

Gunilla Malmborg Gustafsson
0702-659180

Kerstin Thomsen
0322-61 71 30

Avdelning Kvarboende

Avdelningschef för Avdelning Kvarboende

Sonny Dahl
0322-61 66 95

Enhetschef, demenssjuksköterska och chef för dagverksamheten Eternellen för personer med demenssjukdom

Per-Olof Åström
0322-61 68 77

Enhetschef Förebyggandeenheten/Anhörigsamordnare

Ingela Funegård
0322-61 60 20

Enhetschef hemtjänst Haga

Isabelle Hansson
0322-61 67 02

Enhetschef Kvarnbackens korttidsboende

Annette Henriksson
0322-61 69 79

Enhetschef hemtjänst Bjärke

Yvonne Svensson
0322-61 68 20

Enhetschef hemtjänst Centrum 

Frida Modén
0322-61 67 09

Pernilla Brylander 
0322-61 67 11

Enhetschef hemtjänst Hemsjö/Tuve

Nese Zuberi
0322-61 68 02

Anna Liljeblad
0322-61 72 46

Äldreboendeavdelningen

Avdelningschef för Äldreboendeavdelningen

Helén Gillquist
0322-61 69 67

Enhetschefer Bjärkegården

Tarja Andersson
0322- 61 68 22

Lena Sultan
0322-61 68 33

Enhetschef Brunnen

Heidi Juntoft-Jonasson
0322-61 69 20

Enhetschefer Brunnsgården 

Martin Walhjalt
0322-61 69 44 

Eva Blomgren Karlsson
0322-61 67 07

Enhetschef Hagagården

Jenny Andersson
0322-61 67 04

Enhetschef Hemsjögården

Susanne Björk
0322-61 68 70

Enhetschef Noltorpsgården

Mattias Nygårdh
0322-61 66 03

Enhetschefer Tuvegården

Lena Sultan
0322-61 67 36

Karin Grund
0322-61 66 96