Utbildningsförvaltningen

E-post: utbildningsnamnden [at] alingsas [dot] se
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9, plan 3
Telefon: 0322-61 60 00 (växeln)

Förvaltningskontoret

tf. Förvaltningschef
Åsa Holmstrand
Telefon: 0322-61 64 95
E-post: asa [dot] holmstrand [at] alingsas [dot] se
Ledning av utbildningsförvaltningen samt stabsfunktionen.

Controller
Martin Larsson
Telefon: 0322-61 70 61
Mobil: 0728-868 124
E-post: martin [dot] larsson [at] alingsas [dot] se
Ekonomisk uppföljning

HR-ansvarig
Jessica Gustafsson 
Telefon: 0322-61 70 57
E-post: jessica [dot] gustafsson [at] alingsas [dot] se.
Personalfrågor, rehab, arbetsmiljö

Ekonomiassistent
Carina Svensson
Telefon: 0322-61 67 48
E-post: carina [dot] svensson [at] alingsas [dot] se
Fakturor.

Förvaltningssekreterare
Katrin Löfqvist
Telefon: 0322-61 64 93
E-post: par [dot] hellsten [at] alingsas [dot] se
Sekreterare i Utbildningsnämnden, utredningar, registrator, dokumenthantering, arkivansvarig.

 

Campus Alingsås

Reception, konferens, studerandeservice, särskild prövning
Annika Linnell
Receptionist
Telefon: 0322-61 65 60
E-post: vuxenutbildningen [at] alingsas [dot] se 

Utvecklingschef
Åsa Holmstrand
Telefon: 0322-61 64 95

Rektor
Stefan Hagebring
Telefon: 0322-61 65 94

Administratör
Eva-Lena Andersson
Vuxenutbildningen studerandeservice, SFI
Telefon: 0322-61 67 55

Högskolekoordinator
Elin Wilhelmsen
Eftergymnasial utbildning, tentamen, marknadsföring
Telefon: 0322-61 67 52

Vaktmästare/tekniker Utbildningens Hus
Egon Granewing
Telefon: 0322-61 68 34

Alströmergymnasiet 

Dennis Pavlovic
Utbildningschef

Telefon: 0322-61 65 12
E-post: dennis [dot] pavlovic [at] alingsas [dot] se

Annica Steneld
Rektor sektor 1

Telefon: 0322-61 65 18
E-post: annica [dot] steneld [at] alingsas [dot] se
Ansvarar för: Ekonomiprogrammet (EK) och Gymnasiesärskolan (GS)

Awaz Karim
Rektor sektor 2

Tfn: 0322-61 65 34
E-post: awaz [dot] karim [at] alingsas [dot] se
Ansvarar för: Bygg- och anläggningsprogrammet inklusive lärlingsutbildningen (BA) El- och energiprogrammet (EE) och Teknikprogrammet (TE)

Maria Solérius
Rektor sektor 3

Telefon: 0322-61 64 94
E-post: maria [dot] solerius [at] alingsas [dot] se
Ansvarar för: Barn- och fritidsprogrammet (BF) Humanistiska programmet (HU) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Vård- och omsorgsprogrammet (VO) samt resurslärare. 

Kjell Hemmingsson
Rektor sektor 4

Telefon: 0322-61 65 23
E-post: kjell [dot] hemmingsson [at] alingsas [dot] se
Ansvarar för: Estetiska programmet (ES) Handels och administrationsprogrammet (HA) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) samt Naturvetenskapsprogrammet (NP)

Daniel Larsson
Elevhälsochef/rektor sektor 5

Telefon: 0322-61 63 21
E-post: daniel [dot] larsson [at] alingsas [dot] se
Ansvarar för: Elevhälsoteamet, Introduktionsprogrammen (IM) Kommunala Aktivitets Ansvaret KAA (Din Väg)

Integrationsavdelningen

Verksamhetschef
Telefon: 0322-61 61 76
 
Reception: måndag-fredag kl 09.00-12.00
Telefon: 0322-61 61 44
Epost: integration [at] alingsas [dot] se
 
Flyktingpedagoger
Telefon: 0322-61 61 51 ,61 60 04
 
Kurator, Mikaela Pons
Telefon: 0322-61 69 46
 
Flyktingsekreterare nås via receptionen