Utbildningsförvaltningen

E-post: utbildningsnamnden [at] alingsas [dot] se
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9, plan 3
Telefon: 0322-61 60 00 (växeln)

Förvaltningskontoret

Förvaltningschef
Anneli Schwartz
Telefon: 0322 - 61 65 05
E-post: anneli [dot] schwartz [at] alingsas [dot] se
Ledning av utbildningsförvaltningen samt stabsfunktionen.

Utvecklingsstrateg
Åsa Holmstrand
Telefon: 0322 - 61 64 95
E-post: asa [dot] holmstrand [at] alingsas [dot] se
Planering, utvärdering, informationsansvar och kvalitetsarbete.

Controller
Claes Ekenberg
Telefon: 0322 - 61 62 21
E-post: claes [dot] ekenberg [at] alingsas [dot] se
Ekonomistyrning, övergripande utredningar.

HR-ansvarig
Jessica Gustafsson 
Telefon: 0322-61 70 57
E-post: jessica [dot] gustafsson [at] alingsas [dot] se
Personalfrågor, rehab, arbetsmiljö

Ekonomiassistent
Carina Svensson
Telefon: 0322 - 61 67 48
E-post: carina [dot] svensson [at] alingsas [dot] se
Fakturor.

Förvaltningssekreterare
Pär Hellsten
Telefon: 0322 - 61 64 93
E-post: par [dot] hellsten [at] alingsas [dot] se
Sekreterare i Utbildningsnämnden, utredningar, registrator, dokumenthantering, arkivansvarig.

 

Campus Alingsås

Reception, konferens, studerandeservice, särskild prövning
Helen Freiholtz, Annika Linnell
Receptionist
Telefon: 0322-61 65 60
E-post: vuxenutbildningen [at] alingsas [dot] se 

Tf chef Campus Alingsås,
Åsa Holmstrand
Telefon: 0322-61 64 95

Tf rektor
André Essebro
Telefon: 0322-61 66 65

Administratör
Eva-Lena Andersson
Vuxenutbildningen studerandeservice, SFI
Telefon: 0322-61 67 55

Högskolekoordinator
Elin Wilhelmsen
Eftergymnasial utbildning, tentamen, marknadsföring
Telefon: 0322-61 67 52

Utbildningssamordnare
André Essebro
Kompetensutveckling arbetsliv, projekt
Telefon: 0322-61 66 65

Vaktmästare/tekniker Utbildningens Hus
Egon Granewing
Telefon: 0322-61 68 34

Alströmergymnasiet 

Dennis Pavlovic
Gymnasiechef

Telefon: 0322-61 65 12
E-post: dennis [dot] pavlovic [at] alingsas [dot] se

Annica Steneld
Rektor sektor 1

Telefon:0322-61 65 18
E-post: annica [dot] steneld [at] alingsas [dot] se
Ansvarar för: Ekonomiprogrammet (EK) och Gymnasiesärskolan (GS)

Awaz Karim
Rektor sektor 2

Tfn: 0322-61 65 34
E-post: awaz [dot] karim [at] alingsas [dot] se
Ansvarar för: Bygg- och anläggningsprogrammet inklusive lärlingsutbildningen (BA) El- och energiprogrammet (EE) och Teknikprogrammet (TE)

Maria Solérius
Rektor sektor 3

Telefon: 0322-61 64 94
E-post: maria [dot] solerius [at] alingsas [dot] se
Ansvarar för: Barn- och fritidsprogrammet (BF) Humanistiska programmet (HU) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Vård- och omsorgsprogrammet (VO) samt resurslärare. Är tjänstledig under perioden 19/8 – 31/12. Under tiden är Daniel Larsson TF 

Kjell Hemmingsson
Rektor sektor 4

Telefon:0322 - 61 65 23
E-post: kjell [dot] hemmingsson [at] alingsas [dot] se
Ansvarar för: Estetiska programmet (ES) Handels och administrationsprogrammet (HA) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) samt Naturvetenskapsprogrammet (NP)

Daniel Larsson
Elevhälsochef/rektor sektor 5

Telefon:
E-post: daniel [dot] larsson [at] alingsas [dot] se

Ansvarar för: Elevhälsoteamet, Introduktionsprogrammen (IM) Kommunala Aktivitets Ansvaret KAA (Din Väg)

Integrationsavdelningen

Verksamhetschef
Telefon: 0322-61 61 76
 
Reception: måndag-fredag kl 09.00-12.00
Telefon: 0322-61 61 44
Epost: integration [at] alingsas [dot] se
 
Flyktingpedagoger
Telefon: 0322-61 61 51 ,61 60 04
 
Kurator
Telefon: 0322-61 69 46
 
Flyktingsekreterare nås via receptionen