Kommun och politik

Bild på moped
2019-04-29
Inom den närmsta tiden skickar Brottsförebyggande rådet ut en folder till alla barn som fyllt eller ska fylla 15 år i år. I foldern finns information om regler om vad som gäller när man kör a-traktor, moped eller vissa fyrhjulingar.
2019-01-23
Ungdomsfullmäktige i Alingsås är för och med unga i Alingsås. Nästa sammanträde hålls den 25 oktober 2019.
2018-12-12
Flerårsstrategin är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också fokusområden, uppdrag och mål för kommunens verksamheter.
2018-10-19
Nu blir gång- och cykelvägen mellan Gräfsnäs och Kvarnabo verklighet. Detta sedan Alingsås kommun beviljat ett bidrag på högst 750 000 kronor till Kvarnabo byalag, som kommer genomföra byggnationen. Finansieringen är klar genom kommunens bidrag och ideella arbetstimmar från byalaget.