Tekniska förvaltningen

Akuta ärenden

Kontorstid: Måndag - torsdag kl. 8-17 och fredag kl. 8-16. Telefon: 0322-61 60 00 (växel).

Övrig tid för akuta ärenden. Telefon: 0322-61 71 99.

Felanmälan

Felanmälan för gator, vägar, kommunens fastigheter samt för fel på allmänna ledningar för vatten och avlopp.

Kontorstid: Måndag - torsdag kl. 8-17 och fredag kl. 8-16. Telefon: 0322-61 60 00 (växel).

Du kan också felanmäla allmänna brister i stadsmiljön via e-tjänsten www.fixamingata.se OBS! Ej akuta ärenden.

Sveagatan 12, kundmottagning

Kundmottagningen är öppen måndag till fredag kl. 9-11. För att vara säker på att du får rätt hjälp, ring oss gärna i förväg och boka tid med handläggare.

Tel: Kommunens växel 0322-61 60 00

Fax: 0322-63 88 68

E-post: tekniska [dot] namnden [at] alingsas [dot] se
Besöksadress: Sveagatan 12
Postadress:441 81 Alingsås

Ledning

Tf. Teknisk chef
Maria Jacobsson
Telefon: 0322 - 61 72 43

Gatuavdelningen

Gatuchef
Markus Thunberg
Telefon: 0322-61 62 44

Trafiksäkerhetssamordnare
Kjell-Eve Jäderström
Telefon: 0322 - 61 62 34

Trafikingenjör
Stefan Sjögren
Telefon: 0322- 61 70 86

Trafikplanerare/Projektledare
Arash Borhan
Telefon: 0322-61 64 77

Enhetschef, gata, Sävelund
Peter Öhrn
Telefon: 0322-61 65 80

Arbetsledare, Sävelund
Mats Andersson
Telefon: 0322-61 63 10
Gator och vägar

Arbetsledare, Sävelund
Peter Blom
Telefon: 0322-61 63 07
Gator och vägar

Parkeringstillstånd 
Rebecca Tollemark
Telefon: 0322 - 61 63 09

Administratör
Jonas Ryberg
Telefon: 0322-61 62 96
Ansökan om vägbidrag

Park- och naturavdelningen

Stadsträdgårdsmästare
Agneta Wendesten
Telefon: 0322-61 72 44

Parkmästare
Mikael Bank
Telefon: 0322 - 61 63 01
Drift och anläggning parker och lekplatser

Parkmästare
Stefan Johansson
Telefon: 0322-61 62 08
Drift och anläggning parker och lekplatser

Landskapsarkitekt
Erika Bergström
Telefon: 0322-61 65 69

Skogsmästare
Anna Lindqvist
0322-61 70 13

VA-avdelningen (vatten och avlopp)

VA-chef
Jennie Eriksson
Telefon: 0322-61 62 25

Bitr. VA- chef
Tommy Blom
Telefon: 0322 - 61 62 49

Driftchef vattenverket
Johan Ekedahl
Telefon: 0322-61 62 91

Driftchef avloppsreningsverket
Torvald Krantz
Telefon: 0322-61 62 98

Planeringschef
Gert-Inge Claesson
Telefon: 0322 - 61 62 39
Anslutning till kommunens vatten och avlopp

VA-ingenjör 
Jörgen Svensson
0322-61 62 40

Projektledare
Josefin Pehrsson
0322-61 62 13

Stefan Svantesson
Tel: 0322 - 61 63 15
Ledningsnätsservice

Mikael Svantesson
Telefon: 0322 - 61 63 15
Ledningsnätsservice

Drifttekniker
Alf Olofsson
Telefon: 0322 - 403 11
VA-verk, Sollebrunn

Drifttekniker
Lennart Nilsson
Telefon: 0322 - 403 11
VA-verk, Sollebrunn

Avfallsavdelningen

Besöksadress: Bälinge avfallsanläggning
Tokebackavägen 6, 441 93 Alingsås

Avfallschef
John Eriksson
Telefon: 0322-61 70 12

Driftchef
Tommie Hellman
Telefon: 0322-61 70 25

 

Avfallshämtning

Driftledning för avfallshämtning 
Telefon: 0322 - 61 70 80 vard 8-15, lunch 12-13
avfall [at] alingsas [dot] se

Fakturafrågor Avfallshämtning

Besvaras av Alingsås Energis kundtjänst
Telefon: 0322 - 61 76 17
kundservice [at] alingsasenergi [dot] se

Slamsugning

Driftledning för slamsugning
Telefon: 0322 - 61 70 80 vard 8-15, lunch 12-13
slam [at] alingsas [dot] se

Fakturafrågor Slamsugning

Besvaras av Cleanpipes kundtjänst
Telefon: 031-330 05 00
info [at] cleanpipe [dot] se

Jourtelefon Slamsugning

0322-109 00

Återvinningscentraler

Bälinge avfallsanläggning och återvinningscentralerna i Bälinge och Sollebrunn
Telefon: 0322 - 61 70 80

Återvinningsstationer

Synpunkter om återvinningsstationerna (förpackningsinsamlingen)
Telefon: 0322-61 70 71

Farligt avfall

Vid frågor som gäller farligt avfall och miljöstationer
Telefon: 0322-61 69 57

 

Avdelning för verksamhetsstöd

Avdelningschef
Susanne Norling
Telefon: 0322-61 64 70

Nämndsekreterare
Rebecca Tollemark
Telefon: 0322-61 63 09
Parkeringstillstånd

Administratör
Jonas Ryberg
Telefon: 0322-61 62 96 
Registerade handlingar, ansökan om vägbidrag

Kommunikatör
Margareta Battisti
Telefon: 0322 - 61 62 53