Socialförvaltningen

Telefon huvudväxel: 0322-61 60 00
Adress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås
E-post: socialnamnden [at] alingsas [dot] se

Socialförvaltningens reception har öppet 
måndag 08.00–12.00 och 13.00–17.30
tisdag–torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
fredag 08.00–12.00 och 13.00–15.00

Hitta till oss: Socialförvaltningen (Receptionen) Sidenvägen 7 F

Förvaltningsledning

Karin Alvermalm, förvaltningschef
Telefon 0322-61 69 70

Åse Andersson, HR-konsult
Telefon 0322-61 69 75

Avdelning Stab

Peter Karlsson, avdelningschef
Telefon 0322-61 71 75

Sofia Landén, utvecklingsansvarig
Telefon 0322-61 67 82

Karin Hallgren, enhetschef administration
Telefon 0322-61 71 98

Dan Sjöholm, ekonomiansvarig
Telefon 0322-61 65 65

Avdelning Unga

Anne Forssell, avdelningschef
Telefon 0322-61 60 25

Bengt Lassen, enhetschef boende/HVB
Telefon 0322-61 61 32

Torbjörn Sandell, enhetschef placering
Telefon 0322-61 70 56

Tina Karlsson, enhetschef stöd och behandling
Telefon 0322-61 66 54

Anna Tell, enhetschef utredning
Telefon 0322-61 67 41 

Liselotte Dedon, enhetschef familjerätt
Telefon 0322-61 69 82

Familjerättssekreterare
Telefon (växel) 0322-61 60 00

Avdelning Vuxna

Tanja Mattsson, avdelningschef
Telefon 0322-61 64 65

Susanne Kurkela, enhetschef beroendestöd
Telefon 0322-61 69 16

Tanja Jääskeläinen, enhetschef socialpsykiatri boende/aktivitet, boendestöd
Telefon 0322-61 69 31

Rebecca Kurlberg, enhetschef socialpsykiatri boende
Telefon 0322-61 69 15

Åsa Sönderaas-Persson, enhetschef försörjningsstöd
Telefon 0322-61 69 25

Anders Hjälm, enhetschef vuxenstöd
Telefon 0322-61 67 14

Angelica Liljedahl, alkoholhandläggare
Tillstånd och tillsyn alkohol, tobak, receptfria läkemedel
Telefon 0322-61 66 44