Socialförvaltningen

Telefon huvudväxel: 0322-61 60 00
Adress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås
E-post: socialnamnden [at] alingsas [dot] se

Socialförvaltningens reception har öppet måndag 08.00–17.30, tisdag–torsdag 08.00–16.30, fredag 08.00–15.00 och har lunchstängt måndag–fredag 12.00–13.00

Hitta till oss: Socialförvaltningen (Receptionen) Sidenvägen 7 F

Förvaltningsledning

Karin Alvermalm, förvaltningschef
Telefon 0322-61 69 70

Åse Andersson, HR-konsult
Telefon 0322-61 69 75

Förvaltningens avdelningschefer och enhetscheferna i avdelning Stab ingår också i förvaltningsledningen.

Avdelning Stab

Peter Karlsson, avdelningschef
Telefon 0322-61 71 75

Sofia Landén, utvecklingsansvarig
Telefon 0322-61 67 82

Karin Hallgren, enhetschef administration
Telefon 0322-61 71 98

Dan Sjöholm, controller (vikarie)
Telefon 0322-61 65 65

Avdelning Unga

Anne Forssell, avdelningschef
Telefon 0322-61 60 25

Bengt Lassen, enhetschef boende/HVB unga
Telefon 0322-61 61 32

Torbjörn Sandell, enhetschef placering
Telefon 0322-61 70 56

Tina Karlsson, enhetschef stöd och behandling
Telefon 0322-61 66 54

Anne Strandberg, enhetschef utredning
Telefon 0322-61 67 41 

Avdelning Vuxna

Tanja Mattsson, avdelningschef
Telefon 0322-61 64 65

Lady France Mulumba, enhetschef arbetsmarknad
Telefon 0322-61 70 37

Susanne Kurkela, enhetschef beroende- och boendestöd
Telefon 0322-61 69 16

Charlotte Andersson, enhetschef socialpsykiatri boende/aktivitet
Telefon 0322-61 69 31

Rebecca Kurlberg, enhetschef socialpsykiatri boende
Telefon 0322-61 69 15

Anders Hjälm, enhetschef vuxenstöd
Telefon 0322-61 67 14

Angelica Liljedahl, alkoholhandläggare
Tillstånd och tillsyn alkohol, tobak, receptfria läkemedel
Telefon 0322-61 66 44

Berndt-Olof Johansson, enhetschef försörjningsstöd och familjerätt (tillförordnad)
Telefon 0322-61 69 25

Familjerättssekreterare
Telefon (växel) 0322-61 60 00