Socialförvaltningen

Telefon växel: 0322-61 60 00

Öppettider måndag 08.00–17.30, tisdag–torsdag 08.00–16.30,
fredag 08.00–15.00
Lunchstängt måndag–fredag 12.00–13.00

Beöksadress: Sidenvägen 7 F, Alingsås 
Hitta Socialförvaltningen på karta

E-post: socialnamnden [at] alingsas [dot] se
Du kan också mejla direkt till tjänsteman - se information till höger.

Fax: 0322-195 88

Förvaltningschef

Tillförordnad förvaltningschef
Karin Alvermalm
0322-61 69 70

Stabsavdelning

Stabschef tf
Sofia Landén
0322-61 67 82

HR-ansvarig
Vakant
0322-61 69 75

Ekonomiansvarig
Carina Andersson
0322-61 66 68

Arbetsmarknad, stöd och service

Avdelningschef tf
Rebecca Kurlberg
0322-61 69 15

Arbetsmarknadsenhet

Jobb- och kompetenscenter
Arbetscentrum Alströmer
Actus
Feriearbete
Café Kvarnen
Satsning 100
Enhetschef Lars Durfelt
0322-61 71 75

Aktivitets- och beroendestöd

Return 12-stegsbehandling
Enhetschef Susanne Kurkela
0322-61 67 83

Aktivitetshuset Gläntan
Enhetschef Marie Sormunen
0322-61 70 84

Boende ensamkommande barn 

Enhetschef
Mattias Liljebjer
0322-61 61 32

Boende med stöd (LSS och SoL)

Alingsås ungdomsboende
Enhetschef Mattias Liljebjer
0322-61 61 32

Hallbovägen
Källan
Enhetschef Lady France Mulumba
0322-61 70 37

Boendestöd
Bostad först
Motivationsboende Grindgatan
Enehagsgatan, telefon 0322-61 60 81
Enhetschef Susanne Kurkela
0322-61 69 16

Sjömansvägen
Linnevi
Nattpatrull
Enhetschef Marie Sormunen
0322-61 70 84

Individ- och familjeomsorgsavdelning (IFO)

Tillförordnad avdelningschef
Tina Karlsson
Telefon: 0322-61 66 54

Barn- och ungdomsenhet, utredning

Enhetschef
Karen Alvstad
0322-61 67 41 

Barn- och ungdomsenhet, placering

Enhetschef
Torbjörn Sandell
0322-61 70 56

Familjehemssekreterare

Anette Landström
0322-61 66 43

Birgitta Johansson
0322-61 66 45

Ingela Olsson
0322-61 71 11

Magnus Pettersson
0322-61 69 38

Mariette Karlsson
0322-61 62 52

Ulrica Westberg
0322-61 60 48

Enheten för funktionsstöd och familjerätt

Enhetschef
Karin Hallgren
0322-61 71 98

Socialsekreterare funktionsstöd

Telefontid: 08:30–09:30
0322-61 60 00 (växel), be att få prata med socialsekreterare funktionsstöd

Familjerätt

0322-61 60 00 (växel), be att få prata med Familjerätten.

Stöd och behandlingsenhet

Enhetschef
Tina Karlsson
Telefon: 0322-61 66 54

Vuxenenhet

Enhetschef
Anders Hjälm
0322-61 67 14

Stöd- och försörjningsenhet

Enhetschef
Jenny Ek
0322-61 69 25

Insatser för funktionsstöd

Avdelningschef
Tanja Mattsson
0322-61 65 65

Administration och ekonomi

Chefsstöd
Ekonomiadministration
Enhetschef Agneta Söqvist
0322-61 71 10

Bostad med särskild service (grupp- och serviceboende)

Lövekullevägen
Lövskogsgatan
Oriongatan
Opalgatan
Enhetschef Caroline Ålleving
0322-61 68 07

Wasagatan
Enhetschef Eva Kock
0322-61 69 83

Erskavägen
Kungsängen
Enhetschef Lady France Mulumba
0322-61 70 37

Klämmavägen
Jasmingatan
Plangatan
Stadsskogen
Enhetschef Susanna Björkdahl
0322-61 66 59

Kavlåsvägen
Keramikgatan
Rådmansvägen
Enhetschef Åsa Wallin
0322-61 68 59

Videgården
Enhetschef Agneta Söqvist
0322-61 71 10

Daglig verksamhet (DV)

Kungegården
Kristineholm
Aktivitetshuset
Enhetschef Bengt Hellemar
0322-61 69 72

Slussen
Noltorpsgruppen
Sinnehuset
Enhetschef Daniel Sölsnes
0322-61 70 42

Korttidshem, korttidstillsyn

Myran
Nollyckan
Lövet
Lägervistelse
KTS Ljuspunkten
Ledsagare/avlösare
Enhetschef Annemari Svenningsson
0322-61 69 71

Personlig assistans

Enhetschefer

Charlotte Andersson
0322-61 61 26

Eva Kock
0322-61 69 83

Eva Lundberg
0322-61 71 66

Linda Skoglund
0322-61 70 84

Maria Katris
0322-61 67 27

Mikael Strömberg
0322-61 66 02