Socialförvaltningen

Telefon huvudväxel: 0322-61 60 00
Adress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås
E-post: socialnamnden [at] alingsas [dot] se

Socialförvaltningens reception har öppet 
måndag 08.00–12.00 och 13.00–17.30
tisdag–torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
fredag 08.00–12.00 och 13.00–15.00

Hitta till oss: Socialförvaltningen (Receptionen) Sidenvägen 7 F

Förvaltningsledning

Karin Alvermalm, förvaltningschef
Telefon 0322-61 69 70

Carina Fyrsten, HR-konsult
Telefon 0322-61 60 79

Avdelning Stab

Peter Karlsson, avdelningschef
Telefon 0322-61 71 75

Avdelning Ekonomi

Mick Bauer, avdelningschef/controller
Telefon 0322-61 72 89

Avdelning Unga

Anne Forssell, avdelningschef
Telefon 0322-61 60 25

Bengt Lassen, enhetschef HVB och stödboende
Telefon 0322-61 61 32

Kristina Ullvan, enhetschef familjehemsenheten
Telefon 0322-61 72 27

Tina Karlsson, enhetschef stöd- och behandlingsenheten
Telefon 0322-61 66 54

Anna Tell, enhetschef utredningsenheten
Telefon 0322-61 67 41 

Liselotte Dedon, enhetschef familjerättsenheten
Telefon 0322-61 69 82

Familjerättssekreterare
Telefon (växel) 0322-61 60 00

Avdelning Vuxna

Tanja Mattsson, avdelningschef
Telefon 0322-61 64 65

Susanne Kurkela, enhetschef beroendestödsenheten
Telefon 0322-61 69 16

Tanja Jääskeläinen, enhetschef boende och socialpsykiatri 
Telefon 0322-61 69 31

Lene Lund, enhetschef boende och socialpsykiatri 
Telefon 0322-61 67 35

Åsa Sönderaas-Persson, enhetschef stöd- och försörjningsenheten
Telefon 0322-61 69 25

Anders Hjälm, enhetschef vuxenenheten
Telefon 0322-61 67 14