Kultur- och utbildningsförvaltningen

E-post: kultur [dot] utbildning [at] alingsas [dot] se
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9, plan 3.
Öppettider 8.00-16.00
Telefon: 0322-61 60 00 (växeln)

Förvaltningskontoret

Förvaltningschef
anneli [dot] schwartz [at] alingsas [dot] se (Anneli Schwartz)
Telefon: 0322-61 65 05 
Ledning av kultur- och utbildningsförvaltningen samt stabsfunktion

Enhetschef för ekonomienheten
martin [dot] larsson [at] alingsas [dot] se (Martin Larsson)
Telefon: 0322-61 70 61
Mobil: 0728-868 124
Ekonomisk uppföljning

Kvalitets- och nämndcontroller
pernilla [dot] melin [at] alingsas [dot] se (Pernilla Melin)
Telefon: 0322-61 69 85
Kvalitetsfrågor, utredningsarbete

Verksamhetsutvecklare 
Jessica [dot] gustafsson [at] alingsas [dot] se (Jessica Gustafsson)
Telefon: 0322-61 70 57

Ekonomisekreterare
ann-sofie [dot] martensson [at] alingsas [dot] se (Ann-Sofie Mårtensson)
Telefon: 0322-61 66 04

Förvaltningssekreterare 
Katrin [dot] lofqvist [at] alingsas [dot] se (Katrin Löfqvist)
Telefon: 0322-61 64 93
Utredningar, registrator, dokumenthantering, arkivansvarig.

 

Utbildning

Verksamhetschef
dennis [dot] pavlovic [at] alingsas [dot] se (Dennis Pavlovic)
Telefon: 0322-616512
Ansvar för verksamhet utbildning och elevhälsan

Enhetschef administration, service och support
PAR [dot] HELLSTEN [at] ALINGSAS [dot] SE (Pär Hellsten)
Telefon: 0322-61 65 63

Rektor sektor 1
Erik Bjurström 
Telefon: 0322-61 64 15
Ansvarar för: Gymnasiesärskolan (GS), elevhälsa (EHT) och Plattformen

Rektor sektor 2
Jens Wallin
Telefon: 0322-61 65 27
Ansvarar för: Bygg- och anläggningsprogrammet inklusive lärlingsutbildningen (BA), Naturvetenskapsprogrammet (NA), Teknikprogrammet (TE) och Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)

Rektor sektor 3
Jennie Larsson Häggström
Telefon: 0322-61 64 20
Ansvarar för: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Vård- och omsorgsprogrammet (VO)  

Rektor sektor 4
Kjell Hemingsson
Telefon: 0322-61 65 23
Ansvarar för: Ekonomiprogrammet (EK), Handels och administrationsprogrammet (HA) och El- och energiprogrammet (EE)

Ställföreträdande Rektor sektor 5
Linda Andersson
Telefon: 0322-61 72 21
Ansvarar för: Restaturang- och livsmedelsprogrammet (RL), Introduktionsprogrammen (IM) och Kommunala Aktivitets Ansvaret KAA (Din Väg)

Rektor sektor 6
Mats Kjellmer
Telefon: 0322-61 65 64
Ansvarar för: Estetiska programmet (ES), Kulturskolan och ungdoms- och fritidsverksamheten - Arena Elva

Rektor sektor 7
Stefan Hagebring
Telefon: 0322-61 65 94
Ansvarar för: vuxenutbildningen

Integration och arbetsmarknad

Verksamhetschef
Julia Mårtensson
Telefon: 0322-61  61 76

Integrationsavdelningens reception: måndag-fredag kl 09.00-12.00
Telefon: 0322-61 61 44
Epost: integration [at] alingsas [dot] se

Flyktingpedagoger
Telefon: 0322-61 61 51, 61 60 04

Kurator, Mikaela Pons
Telefon: 0322-61 69 46

Flyktingsekreterare nås via receptionen

Enhetschef arbetsmarknadsenheten
Lady France Mulumba
Telefon: 0322-61 70 37 

Kultur, turism och evenemang 

Verksamhetschef
Johan Edgren
Telefon: 0322-61 66 25
Ansvarar för: bibliotek, programverksamhet, konsthall, museum, föremålsmagasin, Palladium och Kulturhuset

Palladium

Besöksadress: Lilla torget, Alingsås
Postadress: Nygatan 81, 441 30 Alingsås
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M52200, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: palladium [at] alingsas [dot] se 

Bokning av Palladium:
Fredrik Ekström
Telefon: 0322-61 65 95

Alingsås museum

Besöksadress: Lilla torget, Alingsås
Postadress: Alingsås museum, 441 81 Alingsås
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M521 00, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: museum [at] alingsas [dot] se

Alingsås konsthall

Besöksadress: Södra Ringgatan 3
Postadress: Alingsås konsthall, 441 30 Alingsås
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M0200, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: konsthallen [at] alingsas [dot] se

Alingsås bibliotek

Besöksadress: Södra Ringgatan 3
Postadress: Alingsås bibliotek
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M50100, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: biblioteket [at] alingsas [dot] se

Enhetschef för turist och evenemang

pierre [dot] akerstrom [at] alingsas [dot] se (Pierre Åkerström)
Telefon: 0322-61 60 12 

Turistbyrå

Turistbyrå växel: 0322 - 61 62 00
Carina Lundgren, turistbyråansvarig
Telefon: 0322-61 61 77  

Anläggning och fritid

Verksamhetschef
Jan Wärn
Telefon 0322-61 61 82
Ansvarar för: Nolhaga sporthallar, Nolhaga lantgård, Nolhalla ishall, Växthuset/Bjärkehallens möteslokaler och idrottshallar, uthyrning av samlingslokaler. Avdelningen sköter om friluftsbad, fotbollsplaner och livräddningsutrustning. Föreningsbidrag

Enhetschef Nolhaga Parkbad
Mia Wallander
Telefon: 0322-61 61 99

Föreningsbidrag

Föreningssamordnare
David Ahlgrand
Telefon 0322-61 64 48

Lokalbokning

bokning [dot] sport [dot] fritid [at] alingsas [dot] se (Bokning)bokning [dot] sport [dot] fritid [at] alingsas [dot] se (
)

Arne Moberg
Telefon: 0322-61 61 74
Administration Lokalbokning

Nolhagahallen

Sim- och sporthallsföreståndare Inge Ljunggren. Telefon: 0322-61 70 49

Nolhalla ishall

Telefon kvällstid: 0703-29 95 51
Övrig tid: 0706-75 09 94

Nolhaga djurpark

Telefon: 0322-61 61 92

Uteanläggningar

Telefon: 0706-75 09 94, 0706-75 09 93
Badplatser, konstgräsplaner, livräddningsutrustningar