Kultur och fritid

E-post:kultur [dot] fritid [at] alingsas [dot] se
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9, plan 3.
Öppet efter överenskommelse.
Telefon: 0322-61 60 00 (växeln)
Fax 0322-63 66 74

Förvaltningskontoret

tf. Förvaltningschef
Åsa Holmstrand
Telefon: 0322-61 64 95
E-post: asa [dot] holmstrand [at] alingsas [dot] se
Ledning av Kultur- och fritidsförvaltningen samt stabsfunktion

Controller
Martin Larsson
Telefon: 0322-61 70 61
Mobil: 0728-868 124
E-post: martin [dot] larsson [at] alingsas [dot] se
Ekonomisk uppföljning

Kvalitets- och nämndcontroller
Pernilla Melin
Telefon: 0322-61 69 85
E-post: pernilla [dot] melin [at] alingsas [dot] se
Kvalitetsfrågor, utredningsarbete, nämndsekreterare och registrator

HR-ansvarig
Jessica Gustafsson
Telefon: 0322-61 70 57
E-post: jessica [dot] gustafsson [at] alingsas [dot] se

Ekonomisekreterare
Ann-Sofie Mårtensson
Telefon: 0322-61 66 04
E-post: ann-sofie [dot] martensson [at] alingsas [dot] se

Administratör
Britt Berggren
Telefon: 0322-61 63 65
E-post: britt [dot] berggren [at] alingsas [dot] se

Kulturhuset

Ledning

Johan Edgren

Kulturhuschef
Telefon: 0322-61 66 25
E-post: johan [dot] edgren [at] alingsas [dot] se

Programverksamhet

Josefin Cowie

Programansvarig Alingsås Kulturhus
0322-616590
josefin [dot] cowie [at] alingsas [dot] se

Konsthallen

Greta Vocar

Utställningsproducent Konsthallen
Telefon: 0322-61 66 09
E-post: greta [dot] vocar [at] alingsas [dot] se (greta [dot] vocar [at] alingsas [dot] se)

Peter Friberg

Värd konsthallen och museet 
Telefon: 0322-61 65 98/61 65 96
E-post: peter [dot] friberg [at] alingsas [dot] se

Museet

Thereze Almström

Utställningsproducent
Telefon: 0322-61 72 66
E-post: thereze [dot] almstrom [at] alingsas [dot] se

Monica von Brömsen

Arkivintendent
Telefon: 0322-61 65 92
E-post: monica [dot] von [dot] bromsen [at] alingsas [dot] se

Frida Lönnberg, vikarie för Ylva Frögéli (föräldraledig)

Föremålsintendent
0322 – 61 62 85
frida [dot] lonnberg [at] alingsas [dot] se

Ylva Sillén

Pedagog museum & konsthall 
Telefon: 0734 -26 95 00
E-post:
ylva [dot] sillen [at] alingsas [dot] se

 

Bibliotek

Jessica Andersson

Vuxna 
Telefon: 0322- 61 66 11
E-post:
jessica [dot] andersson [at] alingsas [dot] se

Lukasz Mesek

Vuxna
Telefon: 0322-61 66 05
E-post: lukasz [dot] mesek [at] alingsas [dot] se

Anna Ragnarsson

Vuxna
Telefon: 0322-61 66 10
E-post: anna [dot] ragnarsson [at] alingsas [dot] se

Fanny Halling

Gymnasiebibliotekarie
0322-61 65 13
fanny [dot] halling [at] alingsas [dot] se

Emma Lundqvist

Barn & ungdom
Telefon: 0322-61 66 13
E-post: emma [dot] lundqvist [at] alingsas [dot] se

Annika Malmborg

Barn & ungdom
Telefon: 0322-61 66 22
E-post: annika [dot] malmborg [at] alingsas [dot] se

Louise Olsson

Barn & ungdom
0322-61 66 24
louise [dot] olsson [at] alingsas [dot] se

Björn Roness

Boken kommer
Telefon: 0322-61 66 20   
bjorn [dot] roness [at] alingsas [dot] se

Raz Sanatkar

Unga vuxna
Telefon: 0322-61 66 12
E-post: raz [dot] sanatkar [at] alingsas [dot] se

Adam Welin

Vuxna
Telefon: 0322-61 66 06
E-post: sara [dot] sivre [at] alingsas [dot] se

Lisa Thunberg

Barn & ungdom
Telefon: 0322-61 60 86
E-post: lisa [dot] thunberg [at] alingsas [dot] se

Liv Örneryd

Vuxna
Telefon: 0322-61 66 08
E-post: lisa [dot] thunberg [at] alingsas [dot] se

Palladium

Bokning av Palladium:
Fredrik Ekström

Alingsås museum

Besöksadress: Lilla torget, Alingsås
Postadress: Alingsås museum, 441 81 Alingsås
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M52300, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: museum [at] alingsas [dot] se

Alingsås konsthall

Besöksadress: Södra Ringgatan 3
Postadress: Alingsås konsthall, 441 30 Alingsås
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M52300, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: konsthallen [at] alingsas [dot] se

Alingsås bibliotek

Besöksadress: Södra Ringgatan 3
Postadress: Alingsås bibliotek
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M52300, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: biblioteket [at] alingsas [dot] se 

Palladium

Besöksadress: Lilla torget, Alingsås
Postadress: Nygatan 81, 441 30 Alingsås
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M52300, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: palladium [at] alingsas [dot] se 


Turistbyrån

Turistbyrå växel: 0322 - 61 62 00
Carina Lundgren, turistbyråansvarig
Telefon: 0322 - 61 61 77 

Ungdoms- och fritidsverksamheten

Arena Elva, Sollebrunns Fritidsgård och Ingareds Fritidsgård -Ungdomsverksamhet 13 - 25 år , Ungdomsfullmäktige. Föreningsbidrag.

Avdelningschef
Julia Mårtensson
Telefon: 0322-61 61 76
julia [dot] martensson [at] alingsas [dot] se

Ungdomskonsulenter/ fritidsledare
Telefon 0322-61 61 81
Anna Tinnberg
Andreas Kjellström
Ulrika Johansson
Tomina Ullström
Emilia Olsson

Fritidskonsulenter
Claes Andreasson
Telefon 0734-26 98 40

Tf föreningskonsulent
Niclas Lideskär
telefon 0322-61 61 15
E-post: niclas [dot] lideskar [at] alingsas [dot] se

Ungdomskonsulent/fritidsledare
Petter Carlsson
Telefon 0322-61 61 81

Kulturskolan

Avdelningschef
Pierre Åkerström
Telefon: 0322-61 60 12

Sjukanmälan / meddelanden till lärare
telefonefonsvarare 0322-61 63 68
kulturskolan [at] alingsas [dot] se

Anläggning och fritid

Avdelning Anläggning och service ansvarar för Nolhagahallens simhall och sporthallar, Nolhaga djurpark, Nolhalla ishall, Växthuset/Bjärkehallens möteslokaler och idrottshallar, uthyrning av samlingslokaler. Avdelningen sköter om friluftsbad, fotbollsplaner och livräddningsutrustning. 

Avdelningschef

Jan Wärn
Telefon: 0322-61 61 82

Lokalbokning

Bokning: bokning [dot] sport [dot] fritid [at] alingsas [dot] se

Arne Moberg
Telefon: 0322-61 61 74
Administration Lokalbokning

Nolhagahallen

Sim- och sporthallsföreståndare
Inge Ljunggren
Telefon: 0322-61 70 49

Simhallen är tillfälligt stängd för ombyggnation. Nya Nolhaga Parkbad planeras vara klart till början av 2019.

Nolhalla ishall

Personal
Telefon kvällstid: 0703-29 95 51
Övrig tid: 0706-75 09 94

Nolhaga djurpark

Telefon: 0322-61 61 92

Uteanläggningar

Personal
Telefon: 0706-75 09 94, 0706-75 09 93
Badplatser, konstgräsplaner, livräddningsutrustningar