Kultur- och utbildningsförvaltningen

E-post: kultur [dot] utbildning [at] alingsas [dot] se
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9, plan 3.
Öppettider 8.00-16.00
Telefon: 0322-61 60 00 (växeln)

Förvaltningskontoret

Tf. förvaltningschef
Anneli Schwartz
Telefon: 0322-61 65 05 
E-post: aanneli [dot] schwartz [at] alingsas [dot] se
Ledning av kultur- och utbildningsförvaltningen samt stabsfunktion

Controller
Martin Larsson
Telefon: 0322-61 70 61
Mobil: 0728-868 124
E-post: martin [dot] larsson [at] alingsas [dot] se
Ekonomisk uppföljning

Kvalitets- och nämndcontroller
Pernilla Melin
Telefon: 0322-61 69 85
E-post: pernilla [dot] melin [at] alingsas [dot] se
Kvalitetsfrågor, utredningsarbete

HR-ansvarig
Jessica Gustafsson
Telefon: 0322-61 70 57
E-post: jessica [dot] gustafsson [at] alingsas [dot] se

Ekonomisekreterare
Ann-Sofie Mårtensson
Telefon: 0322-61 66 04
E-post: ann-sofie [dot] martensson [at] alingsas [dot] se

Förvaltningssekreterare
Katrin Löfqvist
Telefon: 0322-61 64 93
E-post: katrin [dot] lofqvist [at] alingsas [dot] se
Utredningar, registrator, dokumenthantering, arkivansvarig.

Utveckling

Utvecklingschef
Telefon: 0322-616495

Utbildning

Verksamhetschef
Dennis Pavlovic
Telefon: 0322-616512
E-post: dennis [dot] pavlovic [at] alingsas [dot] se
Ansvar för verksamhet utbildning och elevhälsan

Enhetschef administration, service och support
Pär Hellsten
Telefon: 0322-616563
E-post: par [dot] hellsten [at] alingsas [dot] se

Rektor sektor 1
Annica Steneld
Telefon: 0322-61 65 18
E-post: annica [dot] steneld [at] alingsas [dot] se (annica [dot] steneld [at] alingsas [dot] se
)
Ansvarar för: Ekonomiprogrammet (EK) och Gymnasiesärskolan (GS)

Rektor sektor 2
Awaz Karim
Telefon: 0322-61 65 34
E-post: awaz [dot] karim [at] alingsas [dot] se (awaz [dot] karim [at] alingsas [dot] se
)
Ansvarar för: Bygg- och anläggningsprogrammet inklusive lärlingsutbildningen (BA) El- och energiprogrammet (EE) och Teknikprogrammet (TE)

Rektor sektor 3
Maria Solérius
Telefon: 0322-61 64 94
E-post: maria [dot] solerius [at] alingsas [dot] se (maria [dot] solerius [at] alingsas [dot] se
)
Ansvarar för: Barn- och fritidsprogrammet (BF) Humanistiska programmet (HU) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Vård- och omsorgsprogrammet (VO) samt resurslärare. 

Rektor sektor 4
Kjell Hemmingsson
Telefon: 0322-61 65 23
E-post: kjell [dot] hemmingsson [at] alingsas [dot] se (kjell [dot] hemmingsson [at] alingsas [dot] se
)
Ansvarar för: Estetiska programmet (ES) Handels och administrationsprogrammet (HA) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) samt Naturvetenskapsprogrammet (NP)

tf Rektor sektor 5
Linda Andersson
Telefon: 0322-61 72 21
E-post: linda [dot] andersson [at] alingsas [dot] se
Ansvarar för: Introduktionsprogrammen (IM) Kommunala Aktivitets Ansvaret KAA (Din Väg)

Biträdande rektor sektor 5
Mats Kjellmer
Telefon: 0322-616564
Ansvarar för: Kulturskolan och ungdoms- och fritidsverksamheten

Rektor sektor 6
Stefan Hagebring
Telefon: 0322-61 65 94
E-post: stefan [dot] hagebring [at] alingsas [dot] se
Ansvarar för: vuxenutbildningen

Integration och arbetsmarknad

Verksamhetschef
Julia Mårtensson
Telefon: 0322-61  61 76

Integrationsavdelningens reception: måndag-fredag kl 09.00-12.00
Telefon: 0322-61 61 44
Epost: integration [at] alingsas [dot] se

Flyktingpedagoger
Telefon: 0322-61 61 51, 61 60 04

Kurator, Mikaela Pons
Telefon: 0322-61 69 46

Flyktingsekreterare nås via receptionen

Enhetschef arbetsmarknadsenheten
Lady France Mulumba
Telefon: 0322-61 70 37 

Kultur, turism och evenemang 

Verksamhetschef
Johan Edgren
Telefon: 0322-61 66 25
Ansvarar för: bibliotek, programverksamhet, konsthall, museum, föremålsmagasin, Palladium och Kulturhuset

Palladium

Besöksadress: Lilla torget, Alingsås
Postadress: Nygatan 81, 441 30 Alingsås
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M52200, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: palladium [at] alingsas [dot] se 

Bokning av Palladium:
Fredrik Ekström
Telefon: 0322-61 65 95

Alingsås museum

Besöksadress: Lilla torget, Alingsås
Postadress: Alingsås museum, 441 81 Alingsås
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M521 00, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: museum [at] alingsas [dot] se

Alingsås konsthall

Besöksadress: Södra Ringgatan 3
Postadress: Alingsås konsthall, 441 30 Alingsås
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M0200, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: konsthallen [at] alingsas [dot] se

Alingsås bibliotek

Besöksadress: Södra Ringgatan 3
Postadress: Alingsås bibliotek
Fakturaadress: Alingsås kommun, Box 683, M50100, 441 18 Alingsås.
Ange referens.
Organisationsnummer: 21 20 00-15 53
E-post: biblioteket [at] alingsas [dot] se

Enhetschef för turist och evenemang

Pierre Åkerström
pierre [dot] akarstrom [at] alingsas [dot] se
Telefon: 0322 - 61 60 12

 

Turistbyrå

Turistbyrå växel: 0322 - 61 62 00
Carina Lundgren, turistbyråansvarig
Telefon: 0322 - 61 61 77  

Anläggning och fritid

Verksamhetschef
Jan Wärn
Telefon 0322-61 61 82
Ansvarar för: Nolhaga sporthallar, Nolhaga djurpark, Nolhalla ishall, Växthuset/Bjärkehallens möteslokaler och idrottshallar, uthyrning av samlingslokaler. Avdelningen sköter om friluftsbad, fotbollsplaner och livräddningsutrustning. Föreningsbidrag

Enhetschef Nolhaga Parkbad
Mia Wallander
Telefon: 0322-61 61 99

Föreningsbidrag

Föreningssamordnare
David Ahlgrand
Telefon 0322-61 64 47

Lokalbokning

Bokning: bokning [dot] sport [dot] fritid [at] alingsas [dot] se

Arne Moberg
Telefon: 0322-61 61 74
Administration Lokalbokning

Nolhagahallen

Sim- och sporthallsföreståndare
Inge Ljunggren
Telefon: 0322-61 70 49

Nolhalla ishall

Personal
Telefon kvällstid: 0703-29 95 51
Övrig tid: 0706-75 09 94

Nolhaga djurpark

Telefon: 0322-61 61 92

Uteanläggningar

Personal
Telefon: 0706-75 09 94, 0706-75 09 93
Badplatser, konstgräsplaner, livräddningsutrustningar