Kommunledningskontoret

Telefon huvudväxel: 0322 - 61 60 00

Rådhusets reception har öppet måndag-torsdag kl. 07.30-17.00 , fredagar kl. 07.30-16.00.

Adress: Alingsås kommun, 44181 Alingsås
Hitta på karta: Kommunledningskontoret (Rådhuset).

E-post:kommunstyrelsen [at] alingsas [dot] se 
(OBS, om du vill få en snabbare hantering av ditt ärende, hittar du e-postadresser till respektive nämnd under nedanstående organisation). 

Kommunledning

Anneli Schwartz, tf. kommundirektör
Telefon: 0322 - 61 71 72

Eija Suhonen, säkerhetschef
Telefon: 0322 - 61 69 19

Christina Falk, kommunledningssekreterare
Telefon: 0322 - 61 72 78

Anci Eyoum, kommunsekreterare
Telefon: 0322 - 61 61 30

Göran Westerlund, digitaliseringsansvarig
Telefon: 0322 - 61 66 93

Kommunikationsenheten

Niklas Ehnfors, kommunikations- och marknadsföringschef
Telefon: 0322 - 61 61 27

Peter Grönberg, kommunikationsstrateg
Telefon: 0322 - 61 60 63

Klara Hector, kommunikationsstrateg
Telefon: 0322 - 61 60 44

Maja Theorin, kommunikatör
Telefon: 0322 - 61 71 43

Maria Källgren, kommunikatör
Telefon: 0322 - 61 70 32

Robert Ek, grafisk kommunikatör
Telefon: 0322 - 61 60 49

Jonas Mökander, kommunikatör
Telefon: 0322 - 61 69 17

Enheten för juridik, kansli, upphandling

Angelica Nåfors, enhetschef
Telefon: 0322 - 61 72 70

Vakant, upphandlingsjurist

Henriette Kalin, avtalskoordinator
Telefon: 0322 - 61 65 68

Elise Säkkinen, upphandlare
Telefon: 0322 - 61 65 91

Filip Olsson Lagerstedt, upphandlare
Telefon: 0322 - 61 63 19

Helena-Maria Olsson Hedberg, upphandlare
Telefon: 0322 - 61 64 55

Vakant, registrator

Jenny Hellsten, nämndsekreterare (föräldraledig)
Telefon: 0322 - 61 61 39

Magnus Engvall, arkivarie- kommunarkivet
Telefon: 0322 - 61 72 41 (arkiv 61 61 55)
E-post: kommunarkivet [at] alingsas [dot] se

Jeanette Aronsson, arkivarie- föreningsarkivet
Telefon: 0322 - 61 60 65

Mathias Forsell, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322 - 61 61 60

Johanna Bohman, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322 - 61 61 60

Dennis Adriansson, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322 - 61 61 60

Malin Lindholm, kommunjurist
Telefon: 0322 - 61 62 37

Sophia Hjortheimer, administratör
Telefon: 0322 - 61 60 58

IT-enheten

Christian Alfredsson, tf. IT-chef
Telefon: 0322 - 61 61 88

Jonatan Lindholm, Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0322 - 61 66 29

Robert Persson, Systemutvecklare/Webbdesigner
Telefon: 0322 - 61 61 54

Eva-Marie Andersson, Telefonisamordnare
Telefon: 0322 - 61 61 69

Malin Ahlander Johansson, Systemsamordnare
Telefon: 0322 - 61 69 47

Johan Bergander, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 61 58

Erik Wallmyr, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 36

Bosse Häger, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 66 28

Sara Broberg, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 67 89

Anders Larsson, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 71 23

Per-Erik Ohlsson, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 38

Anders Sagré, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 35

Johan Samuelsson, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 39

Reception/Växel

Evelina von Oldenskiöld, receptionist/telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Emelie Knutsson, receptionist/telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Anna Sjögren, telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Britt Bengtsson, telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Ekonomiavdelningen

Susanne Wirdemo, ekonomidirektör, VD AB Alingsås Rådhus
Telefon: 0322 - 61 66 31

Planeringsenheten

Erik Olsson Stenkil, enhetschef
Telefon: 0322 - 61 69 59

Simon Lindau, ekonom
Telefon: 0322 - 61 60 06

Christofer Sahlin, förvaltningsekonom
Telefon: 0322- 61 63 37

Lisa Forsaeus, verksamhetscontroller
Telefon: 0322- 61 61 17

Redovisningsenheten

Ruth Wijnveen, enhetschef
Telefon: 0322 - 61 61 11

Bärbel Drees, redovisningsekonom
Telefon: 0322 - 61 61 29

Solveig Jensen, administratör
Telefon: 0322 - 61 61 16

Koncernredovisningsenheten

Peter Öfverström, enhetschef 
Telefon: 0322 - 61 70 87

Åsa Zacharoff, utvecklingsledare
Telefon: 0322 - 61 60 33

Controllerenheten

Konrad Fredh, enhetschef
Telefon: 0322-61 66 85

Elin Forså, controller
Telefon: 0322-61 61 53

Henrik Larsson, controller
Telefon: 0322-61 61 56

Karin Lindqvist, controller
Telefon: 0322-61 61 67

HR-avdelningen

Julia Eisele, tf. Personalchef
Telefon: 0322 - 61 68 64
Förhandlingschef, samverkansfrågor , chefsförsörjning

HR-enheten

Henrick Svensson, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 61 59
Arbetsrättslig och avtalsrådgivning. Arbetsmarknadsåtgärder

Patrik Adelsköld, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 62 67
Personalförsörjning, kompetensutveckling och ledarskap

Emelie Karlsson, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 61 41

Jenny Rydqvist, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 61 49

Tiina Moilanen, HR-handläggare
Telefon: 0322 - 61 64 73

Maria Wallmyr, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 68 97
Arbetsmiljö och hälsa, rehabilitering, jämställdhets och mångfaldsarbete

Löneenheten

Julia Eisele, Lönechef
Telefon: 0322 - 61 68 64
Personalansvar för löneenheten. Systemutveckling och ansvar för personal och lönesystemet.

Ingela Pehrson, Systemförvaltare
Telefon: 0322 - 61 61 85
Systemförvaltarfrågor personal och lönesystemet.
AFA. Försäkringsfrågor. Arbetsskador. ID-kort.

Maria Wallin-Johansson, Systemspecialist
Telefon: 0322 - 61 63 26
Systemförvaltarfrågor personal- och lönesystemet
Löneadministration kommunledningskontoret, vård och äldreomsorgsförvaltingen och hsv.

Stina Schill, Systemspecialist
Systemförvaltarfrågor schema och bemanningssystemet
Telefon: 0322 - 61 72 05

Eva-Britt Lundblad, Pensionsansvarig/löneadministratör
Telefon: 0322 - 61 61 35
Redovisning av personalekonomiska frågor, skatter, pensionsfrågor.
Löneadministration utbildningsförvaltningen och AVRF.

Britt-Marie Karlsson, Löneadministratör/bemanningsplanerare
Telefon: 0322 - 61 66 58
Löneadministration socialförvaltningen och bemanningsservice.

Anita Redin, Löneadministratör/bemanningsplanerare
Telefon: 0322 - 61 63 43
Löneadministration barn och ungdomsförvaltningen och bemanningsservice.

Carina Schardt, Löneadministratör
Telefon: 0322 - 61 66 48
Löneadministration samhällsbyggnadsförvaltningen och vård och äldreomsorgsförvaltningen.

Margareta Tasapuro, Löneadministratör
Telefon: 0322 - 61 61 34
Arvorden/ersättning till förtroendevalda, familjehem, kontaktpersoner, gode män.
Löneadministration barn och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen 

Camilla Ericson, Löneadministratör
Telefon: 0322-61 66 51
Löneadministration barn och ungdomsförvaltningen och tekniska förvaltningen

Bemanningsenheten

Bemanningsservice
Telefon: 0322 - 61 70 20
E-post: bemanningsservice [at] alingsas [dot] se
Öppettider: Vardagar 06.00-16.30

Maria Wallmyr, tf. Enhetschef
Telefon: 0322 - 61 68 97

Mikael Lindberg, Rekryterare
Telefon: 0322 - 61 70 78

Lovisa Stenbäcken, Rekryterare
Telefon: 0322 - 61 70 79

Emelie Karlin, Rekryterare
Telefon: 0322 - 61 70 78

 

Tillväxtavdelningen

Jenny Perslow, tillväxtchef
Telefon: 0322-61 61 73

Exploatering och strategisk samhällsplaneringsenhet

Åke Aronsson, tf. enhetschef
Telefon: 0322 - 61 62 42

Jonas Dahl, energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0322 - 61 61 47

Vakant, tillgänglighetsstrateg

Lennart Kindmalm, Inventerare tillgänglighetsdatabasen
Telefon: 0322 - 61 60 16

Charlott Klug, folkhälsostrateg
Telefon: 0322 - 61 62 57

Bengt-Göran Kullner, fastighetsansvarig
Telefon: 0322 - 61 61 08

Lars-Ove Hultgren, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 62 28

Simon Stefansson, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 61 80

Hanna Andersson, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 62 66

Sofia Björking, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 61 03

Servicekontor Sollebrunn

Telefon växel Servicekontor Sollebrunn: 0322 - 61 71 70

Servicekontoret i Sollebrunn hittar du vid centrumtorget. 
Öppettiderna är måndag-tisdag kl 10.00-16.00, onsdagar stängt, torsdagar kl 10.00-18.00, fredagar kl 10.00-16.00.

Adress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås

E-post: sollebrunn [dot] servicekontor [at] alingsas [dot] se 

Näringslivsenheten

Anna Davidsson, näringslivsstrateg
Telefon: 0322 - 61 69 01

Christoffer Zevin, företagslots
Telefon: 0322 - 61 69 18