Kommunledningskontoret

Telefon huvudväxel: 0322 - 61 60 00

Rådhusets reception har öppet måndag-torsdag kl. 07.30-17.00 , fredagar kl. 07.30-16.00.

Adress: Alingsås kommun, 44181 Alingsås
Hitta på karta: Kommunledningskontoret (Rådhuset).

E-post:kommunstyrelsen [at] alingsas [dot] se 
(OBS, om du vill få en snabbare hantering av ditt ärende, hittar du e-postadresser till respektive nämnd under nedanstående organisation). 

 

Kommunledning

Susanne Wirdemo, kommundirektör
Telefon: 0322 - 61 71 72

Christina Falk, kommunledningssekreterare
Telefon: 0322 - 61 72 78

Anci Eyoum, kommunsekreterare
Telefon: 0322 - 61 61 30

Kjell Hult, utvecklingschef
Telefon: 0322 - 61 61 28

 

Kommunikationsenheten

Malin Helltén, kommunikations- och marknadsföringschef
Telefon: 0322 - 61 61 27

Maria Thyrell, kommunikationsstrateg
Telefon: 0322 - 61 71 85

Robert Tjernberg, kommunikatör
Telefon: 0322 - 61 70 74

Maja Theorin Mentzer, kommunikatör
Telefon: 0322 - 61 71 43

Klara Hector, kommunikationsstrateg (föräldraledig t o m 1 feb 2018)

 

Enheten för juridik, kansli, upphandling

Johanna Hellström, enhetschef och upphandlingschef
Telefon: 0322 - 61 69 06

Andreas Lundberg, upphandlingsjurist
Telefon: 0322 - 61 61 25

Henrik Larsson, upphandlare
Telefon: 0322 - 61 67 33

Kjell Westin, städsamordnare
Telefon: 0322 - 61 63 11

Henriette Kalin, avtalskoordinator
Telefon: 0322 - 61 65 68

Eva Karlsson, kanslistrateg
Telefon: 0322 - 61 61 14

Angelica Nåfors, kanslistrateg
Telefon: 0322-61 72 70

Jenny Hellsten, nämndsekreterare
Telefon: 0322 - 61 61 39

Elisabeth Andersson, arkivarie- kommunarkivet
Telefon: 0322 - 61 72 41 (arkiv 61 61 55)

Tomas Samuelsson, arkivarie- föreningsarkivet
Telefon: 0322 - 61 60 65

Mathias Forsell, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322 - 61 65 22

Johanna Bohman, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322 - 61 71 08

Dennis Adriansson, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322 - 61 70 33

Magnus Nilsson, kommunjurist
Telefon: 0322 - 61 62 37

 

IT-enheten

Göran Westerlund, enhetschef & IT-chef
Telefon: 0322 - 61 66 93

Digitaliseringsgruppen

Ulf Hörstam, Verksamhetsutvecklare/IT-säkerhetssamordnare
Telefon: 0322 - 61 65 61

Jonatan Lindholm, Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0322 - 61 66 29

Christian Alfredsson, IT-arkitekt
Telefon: 0322 - 61 61 88

Robert Persson, Systemutvecklare
Telefon: 0322 - 61 61 54

Eva-Marie Andersson, Telefonisamordnare
Telefon: 0322 - 61 61 69

Malin Ahlander Johansson, Systemsamordnare
Telefon: 0322 - 61 69 47

Malin Johansson, Systemanalytiker
Telefon: 0322 - 61 60 62

Maria Lindh, Projektledare
Telefon: 0322 - 61 60 88

Driftgruppen

Melker Härnälv
Telefon: 0322 - 61 62 90

Johan Bergander, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 61 58

Erik Wallmyr, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 36

John Wallmyr, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 72 72

Kristin Andersson, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 69 99

Bosse Häger, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 66 28

Sara Broberg, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 67 89

Anders Larsson, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 71 23

Per-Erik Ohlsson, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 38

Anders Sagré, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 35

Johan Samuelsson, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 39

Reception/Växel

Evelina von Oldenskiöld, receptionist/telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Emelie Knutsson, receptionist/telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Anna Sjögren, telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Britt Bengtsson, telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Sophia Hjortheimer, telefonist/administratör
Telefon: 0322 - 61 60 00

Ekonomiavdelningen

Susanne Wirdemo, ekonomichef
Telefon: 0322 - 61 66 31

Planeringsenheten

Erik Olsson Stenkil, enhetschef
Telefon: 0322 - 61 69 59

Konrad Fredh, controller
Telefon: 0322 - 61 66 85

Simon Lindau, ekonom
Telefon: 0322 - 61 60 06

Sandra Burman, kvalitetsstrateg
Telefon:  0322 - 61 60 10

 

Redovisningsenheten

Ruth Wijnveen, enhetschef
Telefon: 0322 - 61 61 11

Bärbel Drees, redovisningsekonom
Telefon: 0322 - 61 61 29

Solveig Jensen, administratör
Telefon: 0322 - 61 61 16

Mikael Avaheden, Projektledare beslutsstöd
Telefon: 0322 - 61 60 13

 

Koncernredovisningsenheten

Peter Öfverström, enhetschef 
Telefon: 0322 - 61 70 87

Helene Svedberg, redovisningsekonom
Telefon: 0322 - 61 61 04

Åsa Zacharoff, utvecklingsledare
Telefon: 0322 - 61 60 33

 

HR-avdelningen

Roland Ödh, Personalchef
Telefon: 0322 - 61 61 31
Mobil: 0702 - 87 27 44
Förhandlingschef, samverkansfrågor , chefsförsörjning

HR-enheten

Henrick Svensson, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 61 59
Arbetsrättslig och avtalsrådgivning. Arbetsmarknadsåtgärder

Patrik Adelsköld, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 62 67
Personalförsörjning, kompetensutveckling och ledarskap

Maria Wallmyr, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 68 97
Arbetsmiljö och hälsa, rehabilitering, jämställdhets och mångfaldsarbete

Anna Holwaster, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 61 49
Personalstatistik, Löneöversyn, Förmåner, BAS-värdering

Löneenheten

Julia Eisele, Lönechef
Telefon: 0322 - 61 68 64
Personalansvar för löneenheten. Systemutveckling och ansvar för personal och lönesystemet.

Ingela Pehrson, Systemförvaltare
Telefon: 0322 - 61 61 85
Systemförvaltarfrågor personal och lönesystemet

Maria Wallin-Johansson, Systemspecialist
Telefon: 0322 - 61 63 26
Systemförvaltarfrågor personal- och lönesystemet
Löneadministration vård och äldreomsorgsförvaltningen.

Linda Larsen, Systemspecialist
Telefon: 0322- 61 61 41
Systemförvaltarfrågor schema och bemanningssystemet.

Eva-Britt Lundblad, Pensionsansvarig/löneadministratör
Telefon: 0322 - 61 61 35
Redovisning av personalekonomiska frågor, skatter, pensionsfrågor
Löneadministration alströmergymnasiet, AVRF

Britt-Marie Karlsson, Löneadministratör/bemanningsplanerare
Telefon: 0322 - 61 66 58
Löneadministration socialförvaltningen och bemanningsservice

Anita Redin, Löneadministratör/bemanningsplanerare
Telefon: 0322 - 61 63 43
AFA. Försäkringsfrågor. Arbetsskador. ID-kort.
Löneadministration barn och ungdomsförvaltningen och bemanningsservice.

Carina Schardt, Löneadministratör
Telefon: 0322 - 61 66 48
Löneadministration vård- och äldreomsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.

Carina Andersson, Löneadministratör
Telefon: 0322 - 61 61 33
Löneadministration kommunledningskontoret,
tekniska förvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, miljöskyddskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen (ej Alströmergymnasiet), Alingsåshem, Passivhuscentrum. Ersättning till uppdragstagare

Zoya Kharchenko, Löneadministratör
Telefon: 0322 - 61 66 51
Löneadministration barn och ungdomsförvaltningen och vård och äldreomsorgsförvaltningen.

Margareta Tasapuro, Löneadministratör
Telefon: 0322 - 61 61 34
Arvorden till förtroendevalda. Förtjänstutmärkelser
Löneadministration vård och äldreomsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.

Maria Thuresson , Löneadministratör
Telefon: 0322 - 61 60 02
Löneadministration barn och ungdomsförvaltningen

Bemanningsenheten

Bemanningsservice
Telefon: 0322 - 61 70 20
E-post: bemanningsservice [at] alingsas [dot] se
Öppettider: Vardagar 06.00-16.30

Mikael Lindberg, Rekryterare
0322 - 61 70 78

Åse Andersson, Rekryterare
0322 - 61 70 79

Annica Fjerdingby, Enhetschef 
Telefon: 0322- 61 61 36
Mobil: 0734- 15 48 46
Chef för bemanningsenheten. Systemutveckling och ansvar för schema och bemanningssystemet

 

Tillväxtavdelningen

Tillväxtchef/Exploateringschef
Vakant

 

Exploatering och strategisk samhällsplaneringsenhet

Patrik Fridh, enhetschef
Telefon: 0322 - 61 65 20

David Eriksson, strategisk samhällsplanerare
Telefon: 0322 - 61 60 14

Fredrik Bergman, miljöstrateg
Telefon: 0322 - 61 70 05

Jonas Dahl, energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0322 - 61 61 47

Kristina Avaheden, funktionshinderstrateg 
Telefon: 0322 - 61 70 55

Karin Juréen Holmquist, tillgänglighetsstrateg
Telefon: 0322 – 61 60 42

Fredrik Svensson, Inverterare tillgänglighetsdatabasen
Telefon: 0322 - 61 60 16

Jasmina Culum, projektledare Hälsonavet
Telefon: 0322 – 61 72 07

Vakant, folkhälsostrateg

Max Tholen, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 68 81

Lars-Ove Hultgren, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 62 28

Patrick Grotenius, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 70 10

Sofia Björking, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 61 03

 

Servicekontor Sollebrunn

Telefon växel Servicekontor Sollebrunn: 0322 - 61 71 70

Servicekontoret i Sollebrunn hittar du vid centrumtorget. 
Kontoret har öppet måndag-onsdag kl 10.00-16.00, torsdagar kl 10.00-18.00, fredagar kl 10.00-16.00.

Tisdagar finns representanter från Alingsås business center på plats.

Adress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås

E-post: servicekontor [dot] sollebrunn [at] alingsas [dot] se

 

Alingsås business center

Magnus Thordmark, enhetschef & näringslivschef
Telefon: 0322 - 61 70 29

Gunbritt Reteike, enhetschef turism
Telefon: 0322 - 61 61 79

Mats Byström, enhetschef Evenemang & Värdskap
Telefon: 0322 - 61 70 26 

Jenny Almen Linn, näringslivsstrateg
Telefon: 0322 - 61 69 02

Joakim Gustafsson, handelsutvecklare
Telefon: 0322 - 61 70 23

Tomas Thorin, etablering (Fabs)
Telefon: 0322 - 61 77 67

Thomas Johansson, industri
Telefon: 0705 - 56 00 68

Andre Essebro, kompetensförsörjning
Telefon: 0322 - 61 66 65

Peter Grönberg, kommunikatör
Telefon: 0322 - 61 60 63

Jeanette Aronsson, näringslivsadministratör
Telefon: 0322 - 61 69 00

Eva-Britt Brunnhage, näringslivsadministratör
Telefon: 0322 - 61 62 12

Anna Davidsson, näringslivsstrateg (föräldraledig t o m sept 2017)

 

Turistbyrån

Turistbyrå växel: 0322 - 61 62 00

Carina Lundgren, turistbyråansvarig
Telefon: 0322 - 61 61 77