Kommunledningskontoret

Telefon huvudväxel: 0322-61 60 00

Rådhusets reception har öppet måndag-torsdag kl. 07.30-17.00 , fredagar kl. 07.30-16.00.

Adress: Alingsås kommun, 44181 Alingsås
Hitta på karta: Kommunledningskontoret (Rådhuset).

E-post:kommunstyrelsen [at] alingsas [dot] se 
(OBS, om du vill få en snabbare hantering av ditt ärende, hittar du e-postadresser till respektive nämnd under nedanstående organisation). 

 

Kommunledning

Susanne Wirdemo, t.f. kommundirektör
Telefon: 0322-61 71 72

Christina Falk, sekreterare - kommunledning
Telefon: 0322-61 72 78

Kjell Hult, utvecklingschef
Telefon: 0322-61 61 28

Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling

Susanne Wirdemo, avdelningschef
Telefon: 0322-61 66 31

Kommunikation

Malin Helltén, kommunikations- och marknadsföringschef
Telefon: 0322 - 61 61 27

Maria Thyrell, kommunikationsstrateg
Telefon: 0322-61 71 85
Kommunikationsstrateg

Robert Tjernberg, kommunikationsstrateg
Telefon: 0322-61 70 74

Pnina Yavari Molin, kommunikationsstrateg
Telefon: 0322- 61 71 21

Maja Theorin Mentzer, kommunikatör
Telefon: 0322 - 61 71 43

Emin Jakupi administratör information, originalare
Telefon: 0322-61 70 32

Enheten för hållbar utveckling

Patrik Fridh, enhetschef
Telefon: 0322 - 61 65 20

David Eriksson, strategisk samhällsplanerare
Telefon: 61 60 14

Fredrik Bergman, miljöstrateg
Telefon: 0322 - 61 70 05

Jonas Dahl, energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0322 - 61 61 47

Malin Wallin, folkhälsostrateg
Telefon: 0322 - 61 61 07

Kristina Avaheden, funktionshinderstrateg 
Telefon: 0322 - 61 70 55

Karin Juréen Holmquist, tillgänglighetsstrateg
Telefon: 0322 – 61 60 42

Fredrik Svensson, Inverterare tillgänglighetsdatabasen
Telefon: 0322-61 60 16

Jasmina Culum, projektledare Hälsonavet
Telefon: 0322 – 61 72 07

Marit Minou, utredningssekreterare
Telefon: 0322 – 61 61 56 

Ekonomienheten

Susanne Wirdemo, ekonomichef
Telefon: 0322 - 61 66 31

Erik Olsson Stenkil, controller
Telefon: 0322-61 70 32

Konrad Fredh, controller
Telefon: 0322-61 66 85

Peter Öfverström, redovisningschef
Telefon: 0322-61 70 87

Ruth Wijnveen, redovisningskamrer 
Telefon: 0322 - 61 61 11

Bärbel Drees, redovisningsekonom
Telefon: 0322 - 61 61 29

Simon Lindau, ekonom
Telefon: 0322-61 60 06

Solveig Jensen, administratör
Telefon: 0322 - 61 61 16

Elin Olsson,Administratör scanning

Upphandling

Johanna Hellström, upphandlingchef
Telefon: 0322 - 61 69 06

Andreas Lundberg, upphandlingsjurist
Telefon: 0322-61 61 25

Henrik Larsson, upphandlare
Telefon: 0322 - 61 67 33

Kjell Westin, städsamordnare
Telefon: 0322 - 61 63 11

Henriette Kalin, avtalskoordinator

Josefin Ringwall
Administratör

Administrativa avdelningen

Susanne Wirdemo, t.f. administrativ chef
Telefon: 0322-61 71 72

Kansli

Eva Karlsson, kanslichef
Telefon: 0322-61 61 14
Kommunfullmäktige, val, demokrati, arkiv

Angelica Nåfors, kanslistrateg
Telefon: 0322-61 72 70

Anci Eyoum, kommunsekreterare
Telefon: 0322-61 61 30
Kommunstyrelsen, val, ABAR

Linda Hylén, registratör
Telefon: 0322-61 61 23
Diarium, flaggning, val

Elisabeth Andersson, kommunarkivarie
Telefon: 0322-61 72 41 (arkiv 61 61 55)
Kommunarkivet

Tomas Samuelsson, arkivarie
Telefon: 0322-61 60 65
Föreningsarkivet

Mathias Forsell, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322–61 65 22
God man, förvaltare, förmyndare

Johanna Bohman, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322-61 71 08

Dennis Adriansson, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322-61 70 33

Malin Lindholm, handläggare överförmyndarfrågor

Reception/växel

Evelina von Oldenskiöld, receptionist/telefonist
Telefon: 0322-61 60 00

Emelie Knutsson, receptionist/telefonist
Telefon: 0322-61 60 00

Anna Sjögren, telefonist
Telefon: 0322-61 60 00

Britt Bengtsson, telefonist
Telefon: 0322-61 60 00

Sophia Hjortheimer, telefonist/administratör
Telefon: 0322-61 60 00

Kvalitet

Kommunjurist
Magnus Nilsson
Telefon: 0322-61 62 37
Juridik, personuppgiftsombud

Projektledare beslutsstöd
Mikael Avaheden
Telefon: 0322-61 60 10 13

Enheten för digital utveckling

IT-chef
Göran Westerlund
Telefon: 0322 - 61 66 93

Verksamhetsutvecklare/IT-säkerhetssamordnare
Ulf Hörstam
Telefon: 0322 - 61 65 61

Verksamhetsutvecklare
Jonatan Lindholm
Telefon: 0322 - 61 66 29

IT-arkitekt
Christian Alfredsson
Telefon: 0322 - 61 61 88

Telefonisamordnare
Eva-Marie Andersson
Telefon: 0322 - 61 61 69

Systemsamordnare
Malin Ahlander Johansson
Telefon: 0322- 61 69 47

Systemanalytiker
Malin Johansson
Telefon: 0322 - 61 60 62

Projektledare
Maria Lindh
Telefon: 0322 - 61 60 88

IT-driftenhet

Driftchef
Melker Härnälv
Telefon: 0322 - 61 62 90

Systemtekniker
Johan Bergander
Telefon: 0322 - 61 61 58

Systemtekniker
Erik Wallmyr
Telefon: 0322 - 61 70 36

Systemtekniker
John Wallmyr
Telefon: 0322 - 61 72 72

Systemtekniker
Kristin Andersson
Telefon: 0322-61 69 99

Systemtekniker
Bosse Häger
Telefon: 0322 - 61 66 28

Systemtekniker
Sara Broberg
Telefon: 0322-61 67 89

Systemtekniker
Anders Larsson
Telefon: 0322 - 61 71 23

Systemtekniker
Per-Erik Ohlsson
Telefon: 0322 - 61 70 38

Systemtekniker
Anders Sagré
Telefon: 0322 - 61 70 35

Systemtekniker
Johan Samuelsson
Telefon: 0322 - 61 70 39

HR-avdelningen

Personalchef
Roland Ödh
Telefon: 0322 - 61 61 31
Mobil: 0702-872744
Förhandlingschef, samverkansfrågor , chefsförsörjning

HR-enheten

HR-strateg
Henrick Svensson
Telefon: 0322 - 61 61 59
Arbetsrättslig och avtalsrådgivning. Arbetsmarknadsåtgärder

HR-strateg
Patrik Adelsköld
Telefon: 0322 - 61 62 67
Personalförsörjning, kompetensutveckling och ledarskap

HR-strateg
Maria Wallmyr
Telefon: 0322 - 61 68 97
Arbetsmiljö och hälsa, rehabilitering, jämställdhets och mångfaldsarbete

HR-strateg
Anna Holwaster
Telefon: 0322- 61 61 49
Personalstatistik, Löneöversyn, Förmåner, BAS-värdering

Löneenheten

Lönechef
Julia Eisele
Telefon: 0322 - 61 68 64
Personalansvar för löneenheten. Systemutveckling och ansvar för personal och lönesystemet.

Systemförvaltare
Ingela Pehrson
Telefon: 0322 - 61 61 85
Systemförvaltarfrågor personal och lönesystemet

Systemspecialist
Maria Wallin-Johansson
Telefon: 0322- 61 63 26
Systemförvaltarfrågor personal- och lönesystemet
Löneadministration vård och äldreomsorgsförvaltningen.

Systemspecialist
Linda Larsen
Telefon: 0322- 61 61 41
Systemförvaltarfrågor schema och bemanningssystemet.

Pensionsansvarig/löneadministratör
Eva-Britt Lundblad
Telefon: 0322 - 61 61 35
Redovisning av personalekonomiska frågor, skatter, pensionsfrågor
Löneadministration alströmergymnasiet, AVRF

Löneadministratör/bemanningsplanerare
Britt-Marie Karlsson
Telefon: 0322 - 61 66 58
Löneadministration socialförvaltningen och bemanningsservice

Löneadministratör/bemanningsplanerare
Anita Redin
Telefon: 0322 - 61 63 43
AFA. Försäkringsfrågor. Arbetsskador. ID-kort.
Löneadministration barn och ungdomsförvaltningen och bemanningsservice.

Löneadministratör
Carina Schardt
Telefon: 0322 - 61 66 48
Löneadministration vård- och äldreomsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.

Löneadministratör
Carina Andersson
Telefon: 0322 - 61 61 33
Löneadministration kommunledningskontoret,
tekniska förvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, miljöskyddskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen (ej Alströmergymnasiet), Alingsåshem, Passivhuscentrum. Ersättning till uppdragstagare

Löneadministratör
Zoya Kharchenko
Telefon: 0322 - 61 66 51
Löneadministration barn och ungdomsförvaltningen och vård och äldreomsorgsförvaltningen.

Löneadministratör
Margareta Tasapuro
Telefon: 0322 - 61 61 34
Arvorden till förtroendevalda. Förtjänstutmärkelser
Löneadministration vård och äldreomsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.

Löneadministratör
Maria Thuresson
Telefon: 0322-61 60 02
Löneadministration barn och ungdomsförvaltningen

Bemanningsenheten

Chef
Annica Fjerdingby (Föräldraledig)
Telefon: 0322- 61 61 36
Mobil: 0734- 15 48 46
Chef för bemanningsenheten. Systemutveckling och ansvar för schema och bemanningssystemet

Bemanningsservice
Telefon: 0322- 61 70 20
E-post: bemanningsservice [at] alingsas [dot] se
Öppettider: Vardagar 06.00-16.30

Rekryterare
Patricia Olesen
0322-617079

Rekryterare
Åse Andersson
0322-617078