Kommunledningskontoret

Telefon huvudväxel: 0322 - 61 60 00

Rådhusets reception har öppet måndag-torsdag kl. 07.30-17.00 , fredagar kl. 07.30-16.00.

Adress: Alingsås kommun, 44181 Alingsås
Hitta på karta: Kommunledningskontoret (Rådhuset).

E-post:kommunstyrelsen [at] alingsas [dot] se 
(OBS, om du vill få en snabbare hantering av ditt ärende, hittar du e-postadresser till respektive nämnd under nedanstående organisation). 

Kommunledning

Maria Standar, kommundirektör
Telefon: 0322 - 61 71 72

Christina Falk, kommunledningssekreterare
Telefon: 0322 - 61 72 78

Göran Westerlund, digitaliseringsansvarig
Telefon: 0322 - 61 66 93

Stabsavdelningen

Cecilia Knutsson, stabschef
Telefon: 0322 - 61 72 70

Kommunikationsenheten

Niklas Ehnfors, kommunikations- och marknadsföringschef
Telefon: 0322 - 61 61 27

Jonas Mökander, kommunikatör
Telefon: 0322 - 61 69 17

Klara Hector, kommunikationsstrateg
Telefon: 0322 - 61 60 44

Maja Theorin, kommunikationsstrateg
Telefon: 0322 - 61 71 43

Maria Källgren, kommunikatör
Telefon: 0322 - 61 70 32

Peter Grönberg, kommunikationsstrateg
Telefon: 0322 - 61 60 63

Kansli- och juridikenheten

Cecilia Knutsson, enhetschef
Telefon: 0322 - 61 72 70

Kansli

Malin Lindholm, kommunjurist
Telefon: 0322 - 61 62 37

Anci Eyoum, kommunsekreterare
Telefon: 0322 - 61 61 30

Jenny Hellsten, strateg
Telefon: 0322 - 61 61 39

Anthon Gustavsson, strateg
Telefon: 0322 - 61 70 05

Magnus Engvall, arkivarie- kommunarkivet
Telefon: 0322 - 61 72 41 (arkiv 61 61 55)
E-post: kommunarkivet [at] alingsas [dot] se

Jeanette Aronsson, arkivarie- föreningsarkivet
Telefon: 0322 - 61 60 65

Evelina Lohf, registrator
Telefon: 0322 - 61 61 23

Upphandling

Martin Edgren, avtalscontroller
Telefon: 0322 - 61 65 91

Helena Sävefjärd, upphandlare
Telefon: 0322 - 61 63 19

Helena-Maria Olsson Hedberg, upphandlare
Telefon: 0322 - 61 64 55

Johanna Söderlund, upphandlare
Telefon: 0322 - 61 64 06

Malin Martinsson, upphandlare
Telefon: 0322 - 61 71 59

Sophia Hjortheimer, administratör
Telefon: 0322 - 61 60 58

Överförmynderi

Mathias Forsell, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322 - 61 61 60

Johanna Bohman, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322 - 61 61 60

Dennis Adriansson, handläggare överförmyndarfrågor
Telefon: 0322 - 61 61 60

Säkerhetsenheten

Eija Suhonen, säkerhetschef
Telefon: 0322 - 61 69 19

Krister Lankinen, beredskapshandläggare
Telefon: 0322 - 61 69 40

Charlott Klug, folkhälsostrateg
Telefon: 0322 - 61 62 57

Robert Gustafsson, MR-strateg
Telefon: 0322 - 61 61 51

Agneta Hägg Knape, lokalstrateg
Telefon: 0322 - 61 69 26

IT-avdelningen

Joachim Palmqvist, IT-chef
Telefon: 0322 - 61 62 90

Christian Alfredsson, IT-Arkitekt
Telefon: 0322 - 61 61 88

Robert Persson, e-tjänstutvecklare/webbdesigner
Telefon: 0322 - 61 61 54

Eva-Marie Andersson, Telefonisamordnare
Telefon: 0322 - 61 61 69

Malin Ahlander, Systemsamordnare
Telefon: 0322 - 61 69 47

Anders Apell, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 64 16

Erik Wallmyr, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 36

Hugo Bjurström, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 72 29

Bosse Häger, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 66 28

Sara Broberg, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 67 89

Emelie Knutsson, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 72 73

Anders Larsson, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 71 23

Per-Erik Ohlsson, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 38

Anders Sagré, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 35

Johan Samuelsson, Systemtekniker
Telefon: 0322 - 61 70 39

Reception/Växel

Evelina von Oldenskiöld, receptionist/telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Anna Sjögren, telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Britt Bengtsson, telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Lina Welin, vik. telefonist
Telefon: 0322 - 61 60 00

Ekonomiavdelningen

Simon Lindau, tf. ekonomichef
Telefon: 0322 - 61 60 06

Controller- och planeringsenheten

Henrik Larsson, controller
Telefon: 0322 - 61 61 56

Karin Lindqvist, controller (föräldraledig)
Telefon: 0322 - 61 61 67

Markus Johanen, controller
Telefon: 0322 - 61 71 56

Lisa Forsaeus, verksamhetscontroller
Telefon: 0322 - 61 61 17

Redovisningsenheten

Ruth Wijnveen, enhetschef
Telefon: 0322 - 61 61 11

Bärbel Drees, redovisningsekonom
Telefon: 0322 - 61 61 29

Solveig Jensen, administratör
Telefon: 0322 - 61 61 16

Koncernredovisningsenheten

Peter Öfverström, enhetschef
Telefon: 0322 - 61 70 87

Christofer Sahlin, förvaltningsekonom
Telefon: 0322- 61 63 37

Åsa Zacharoff, utvecklingsledare/fastighetsansvarig
Telefon: 0322 - 61 60 33

HR-avdelningen

Jerker Gussmo, personalchef
Telefon: 0322 - 61 61 31
Förhandlingschef, samverkansfrågor , chefsförsörjning

HR-enheten

Henrick Svensson, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 61 59
Arbetsrättslig och avtalsrådgivning. Arbetsmarknadsåtgärder

Maria Wallmyr, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 68 97
Arbetsmiljö och hälsa, rehabilitering, jämställdhets och mångfaldsarbete

Jenny Rydqvist, HR-strateg
Telefon: 0322 - 61 61 49

Johanna Lygner, rekryterare
Telefon: 0322 - 61 70 78

Jennifer Lerander, rekryterare
Telefon: 0322 - 61 70 79

Lön- och bemanningsenheten

Julia Eisele, lönechef
Telefon: 0322 - 61 68 64
Personalansvar för lön- och bemanningsenheten

Lön och bemanningsenhetens servicedesk
0322-61 70 20
Öppettider: Vardagar 06.00-15.00

Tillväxtavdelningen

Jenny Perslow, tillväxtchef
Telefon: 0322 - 61 61 73

Näringslivsenheten

Christoffer Zevin, företagslots
Telefon: 0322 - 61 69 18

Anna Davidsson, näringslivsstrateg (föräldraledig)

Exploatering

Markus Thunberg, strateg infrastruktur
Telefon: 0322 - 61 62 44

Lars-Ove Hultgren, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 62 28

Simon Stefansson, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 61 80

Hanna Andersson, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 62 66

Jennie Andersson, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 67 45

Jesper Sjögren, exploateringsingenjör
Telefon: 0322 - 61 62 11

Servicekontor Sollebrunn

Telefon växel Servicekontor Sollebrunn: 0322 - 61 71 70

Servicekontoret i Sollebrunn hittar du vid centrumtorget. 
Öppettiderna är måndag-onsdag kl. 10.00-16.00, torsdag kl. 10.00-18.00, fredagar kl. 10.00-16.00.

Adress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås

E-post: sollebrunn [dot] servicekontor [at] alingsas [dot] se