Barn- och ungdomskontoret

E-post: barn [dot] ungdom [at] alingsas [dot] se
Postadress:441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9
Tel: 0322-61 63 50.
Öppettider: Må-fr 08.00-16.00.

 

Förvaltningschef

Helena Balte
Tel: 0322 - 61 64 22

Verksamhetschef förskola, förskoleklass och fritidshem

Maria Johansson
Tel: 0322 - 61 63 41

Här hittar du verksamhetschefens ansvarsområden.    

Verksamhetschef grundskola och grundsärskola

Rachel Törnell
Tel: 0322 - 61 70 67

Här hittar du verksamhetschefens ansvarsområden.

Verksamhetschef för stöd och utveckling

Sara Dahlin
Tel: 0322 - 61 70 66
Mobil: 0706-75 08 38

Administrativ chef

Kristina Jakobsson
Tel: 0322 - 61 63 48

Enhetschef/ Verksamhetschef- Elevhälsans medicinska insats

Petra Lernås
Tel: 0322 - 61 70 63
Mobil: 0730-32 45 65

Enhetschef, kommungemensamma SU-grupper

Åsa Hansen Algar
Tel: 0322-61 64 05 

Verksamhetsutvecklare
Karin Berg
Tel: 0322 - 61 63 46

Verksamhetsutvecklare
Isak Esbjörnsson Bjärmark
Tel: 0322 - 61 67 36

Registrator
Maria Eriksson 
Tel: 0322 - 61 63 50

Lokalcontroller
Linda Brodén
Tel: 0322 - 61 63 62

Ekonom
Emma Brask-Thor
Tel: 0322 - 61 70 73                                                                               

Ekonom
Amanda Edvardsson
Tel: 0322 - 61 60 07

Planeringsstrateg
Karl-Oskar Jogbratt
Tel: 0322 - 61 63 52                                                                                    

Planeringsstrateg
Monica Persson
Tel: 0322 - 61 66 64

Barnomsorgssamordnare
Jonas Nordlander
Tel: 0322-61 66 94
(Telefontid kl 8.30-12.00 förutom tisdagar då telefontiden är 13.00-17.00)

Administratör
Ann Karlsson
Tel: 0322-61 63 57
(Telefontid kl 8.30-12.00 förutom tisdagar då telefontiden är 13.00-17.00)

Verksamhetsutvecklare, IKT
Eva Welander
Tel: 0322 - 61 61 13

IKT-handläggare
Linda Alm
Tel: 0322-61 62 77

Utvecklingsledare, grundskola och VFU
Elin M Svensson
Tel: 0322 - 61 70 72
Mobil: 0734-15 48 21

Utvecklingsledare, förskola och VFU
Carina Koch Samuelsson
Tel. 0734-15 48 97

Samordnare
Marie Schedin
Mobil: 0734-26 98 31

Samordnare, KomTek
Cecilia Kleväng
Tel. 0734-15 49 91

Se även centralt stöd för barn- och elevhälsa.

 

Kost- och lokalvårdsenheten

Kost- och lokalvårdschef

Ulrika Mårdborg
Tel. 0322-61 64 78
Övergripande ansvar för kost och avtalsfrågor för BOU, UTB och VÄN. 

Kostekonom
Anni Gederberg
Tel: 0322 - 61 69 39
Kontaktperson för kostfrågor inom Barn- och ungdomsförvaltningen.

Kostekonom
Karin Klint (Tjänstledig)
Tel: 0322 - 61 63 98
Kontaktperson för kostfrågor inom  Vård- och äldreomsorgsförvaltningen.

Städsamordnare
Sabina Lidén
Tel: 0322- 61 63 11