Här kan du hitta kontaktuppgifter och se hur tjänstemännen i Alingsås är organiserade.

Tjänstemän arbetar med att förbereda frågor till politikerna och utföra det politikerna bestämt.

Kommunledningskontoret

Kommundirektör, stab, information, samhällsplanering, passivhuscentrum, ekonomi, IT, kansli, utredning, personal.

Barn och Ungdomsförvaltningen

Förvaltningschef, stab, central administration, central utveckling, förskola, grundskola, fritids, pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare.

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningschef, stab, bygglov, planer, kommunens kartor, mark och exploatering, adressättning och lägenhetsregister.

Kultur och Fritidsförvaltningen

Förvaltningschef, stab, föreningsservice, evenemang, kulturhus, bibliotek, museum, Kabom, Arena XI, kulturskolan, Nolhagahallens sim - och sportanläggning, Nolhalla ishall, Nolhaga djurpark, Bjärkehallen/ Växthuset, uteanläggningar, lokaluthyrning.

Miljöskyddskontoret

Förvaltningschef, stab, livsmedel, miljöskydd, natur och hälsa. 

Socialförvaltningen

Förvaltningschef, ekonomienhet, utvecklingsenhet, individ- och familjeavdelning, serviceavdelning samt utföraravdelning.

Tekniska förvaltningen

Förvaltningschef, stab, administration, gatuavdelningen, park -och naturavdelningen, vatten- och avloppsverket samt avfallshantering. 

Utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef, stab, Alströmergymnasiet, Campus Alingsås, Integrationsavdelningen.

Vård- och äldreomsorgsförvaltningen

Förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, planeringsavdelningen, myndighetsavdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, avdelningen för kvarboende och äldreboendeavdelningen.