Politiker i Kommunfullmäktige

Mandat per parti i fullmäktige

Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och 26 ersättare.

Socialdemokraterna 14
Moderaterna 8
Centerpartiet 6
Liberalerna 6
Sverigedemokraterna 6
Kristdemokraterna 4
Vänsterpartiet 4
Miljöpartiet 3

Det högsta beslutande organet i kommunen

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter vid allmänna valen. Vid kommunfullmäktiges första sammanträde för respektive mandatperiod väljs kommunfullmäktiges presidium och valberedning.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt.

Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra och utser ledamöter till nämnderna.

Vid kommunfullmäktiges sammanträden deltar, utöver de valda ledamöterna, även kommundirektör.

Till sammanträdena kan alla komma för att lyssna på beslut och debatt. Sammanträdena är i allmänhet förlagda till Grand Hotel , Alingsås. Medborgarna hälsas välkomna en halvtimma före mötets start att informellt ställa frågor till de förtroendevalda.

Under vissa fullmäktigesammanträden finns möjlighet att ställa frågor runt bestämda ämnen. Detta gäller bland annat inför behandling av årsredovisningen och kommunprogrammet och även när facknämnderna redogör för sina verksamheter. Vid dessa tillfällen ges information och besvaras frågor runt det som skall behandlas. På ärendelistan till kommunfullmäktiges sammanträde framgår det om allmänhetens frågestund ska förekomma.

Kommunfullmäktiges sammanträden livestreamas och går att se i efterhand här

Övriga adressuppgifter kan fås av kansliet på telefon 0322-61 60 00.
Alternativt kommunstyrelsen [at] alingsas [dot] se