Här kan du hitta din politiker och se hur de är organiserade i Alingsås

Kommunfullmäktige 

Högst beslutande i kommunen. Bestämmer i större frågor som rör Alingsås kommun. 

Ungdomsfullmäktige

Består av ungdomar och har som uppgift att göra det möjligt för dig som är ung att påverka.

Kommunstyrelsen

Kan ta egna beslut och förbereder de frågor som går vidare till kommunfullmäktige.

Nämnder