Så styrs kommunen

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, som till exempel skola och omsorg. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare. Här kan du läsa mer om vem som styr och hur kommunen styrs. Du kan även läsa om hur ett beslut fattasoch hur du kan överklaga beslut.

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. 

Ungdomsfullmäktige

Består av ungdomar och har som uppgift att göra det möjligt för dig som är ung att påverka.

Kommunstyrelsen

Kan ta egna beslut och förbereder de frågor som går vidare till kommunfullmäktige.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som fattas i kommunfullmäktige.