Kommunala bolag

 

AB Alingsåshem

I september 2018 bildade Alingsåshem och Fabs en gemensam organisation under namnet Alingsåshem. AB Alingsåshem är ett kommunalt bolag som äger, förvaltar och hyr ut bostäder och lokaler samt säljer industrimark. Bolaget är helägt av kommunen och arbetar utan vinstintresse.
 

Alingsås Energi

Alingsås energi består av två kommunala bolag, Alingsås Energi AB och Alingsås Nät AB, som ansvarar för distribution och försäljning av värme och el till centralorten Alingsås med omnejd samt till Västra Bodarna. I norra kommundelen svarar Bjärke Energi AB för distributionen och försäljningen av el. I kommunens södra delar är det Vattenfall Sjuhärad som är eldistributör.