Kommunala bolag

AB Alingsåshem

AB Alingsåshem är ett kommunalt bolag som äger, förvaltar och hyr ut bostäder. Bolaget är helägt av kommunen och arbetar utan vinstintresse.

Fabs AB

FABS AB är ett kommunalt bolag som äger, förvaltar och hyr ut lokaler för olika ändamål samt säljer industrimark.

Alingsås energi

Alingsås energi består av två kommunala bolag, Alingsås Energi AB och Alingsås Nät AB, som ansvarar för distribution och försäljning av värme och el till centralorten Alingsås med omnejd samt till Västra Bodarna. I norra kommundelen svarar Bjärke Energi AB för distributionen och försäljningen av el. I kommunens södra delar är det Vattenfall Sjuhärad som är eldistributör.