Förvaltningar

Alingsås kommun har nio förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning arbetar inom olika ämnesområden som till exempel vård- och äldreomsorg eller samhällsbyggnad Förvaltningen styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.

Tjänstemännen i förvaltningarna arbetar med att förbereda frågor till politikerna och utföra det politikerna bestämt.

Kommunledningskontoret

Kommundirektör, stab, kommunikation, tillväxt, ekonomi, IT, kansli, personal.

Barn och ungdomsförvaltningen

Förvaltningschef, stab, central administration, central utveckling, förskola, grundskola, fritids, pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare.

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningschef, stab, bygglov, planer, kommunens kartor, gator, park, natur, adressättning och lägenhetsregister.

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef, stab, föreningsservice, evenemang, kulturhus, bibliotek, museum, Kabom, Arena XI, kulturskolan, Nolhagahallens sim - och sportanläggning, Nolhalla ishall, Nolhaga djurpark, Bjärkehallen/ Växthuset, uteanläggningar, lokaluthyrning.  Alströmergymnasiet, Campus Alingsås, Integrationsavdelningen.

Miljöskyddskontoret

Förvaltningschef, stab, livsmedel, miljöskydd, natur och hälsa. 

Socialförvaltningen

Förvaltningschef, ekonomienhet, utvecklingsenhet, individ- och familjeavdelning, serviceavdelning samt utföraravdelning.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, planeringsavdelningen, myndighetsavdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, avdelningen för kvarboende och äldreboendeavdelningen.