Kommunens organisation

Politiker

Tar beslut som rör Alingsås kommun.

Ungdomsfullmäktige

Gör det möjligt för dig som är ung att påverka.

Tjänstemän

Förbereder frågor och utför det politikerna bestämt.

Revisorerna

Kontrollerar att allt gjorts på bästa vis.

Kommunala bolag