Utbildningsnämndens planerade mötesdagar 2018

Utbildningsnämnden sammanträder 2018 följande onsdagar kl. 17.00 på Kungsgatan 9.

 

  • 10 januari (Flerårsstrategi 2018-2020)
  • 21 februari
  • 21 mars
  • 18 april
  • 23 maj
  • 12 juni (tisdag)
  • 19 september
  • 24 oktober
  • 20 november (tisdag)
  • 19 december