Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder år 2018 följande måndagar, i Rådhuset:   

 • 20 augusti 
 • 11 september (OBS! Tisdag)
 • 15 oktober (delårsbokslut)
 • 12 november  (flerårsstrategi 2019)
 • 26 november 
 • 10 december 

Kommunstyrelsen (KS) sammanträder 2019 följande måndagar i Rådhuset:

 • 14 januari (val av kommunstyrelsens arbetsutskott m m)
 • 4 februari
 • 11 mars (årsredovisning)
 • 8 april
 • 13 maj (vårbokslut, KS egna)
 • 3 juni (vårbokslut)
 • 17 juni (ramar)
 • 19 augusti
 • 9 september
 • 23 september (delårsbokslut, KS egna)
 • 14 oktober (delårsbokslut)
 • 11 november (flerårsstrategi)
 • 25 november
 • 9 december

Första sammanträdet år 2020 äger rum den 3 februari.