Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder under 2018 följande onsdagar, kl 18.00
på Grand Hotel:              

 • 5 september   
 • 26 september
 • 17 oktober (val av fullmäktiges presidium och valberedning)
 • 31 oktober (delårsbokslut)
 • 21 november (val av styrelser och nämnder)
 • 28 november
 • 12 december (flerårsstrategi 2019) OBS! Heldag Start kl 9.30

Kommunfullmäktige sammanträder under 2019 följande onsdagar, kl 18.00
på Grand Hotel:

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 27 mars (årsredovisning)
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni (vårbokslut)
 • 4 september
 • 25 september
 • 30 oktober (delårsbokslut)
 • 27 november (flerårsstrategi 2020) OBS! Start kl 9.30
 • 11 december

Första sammanträdet år 2020 äger rum onsdagen den 29 januari