Barn och ungdomsnämndens planerade mötesdagar 2018

Barn- och ungdomsnämnden sammanträder på tisdagar kl 14:00 följande dagar under 2019:

 • 8 januari
 • 20 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 25 juni
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 17 december  

 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott sammanträder på tisdagar kl 14:00 följande dagar under 2019: 

 • 15 januari
 • 5 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 8 maj
 • 11 juni
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 3 december 

 

Kvalitetsträffar 2019 äger rum på Nolhagaskolan

 • 19 mars kl 13.00-17.00
 • 21 maj kl 14.00-17.00
 • 17 september kl 14.00-17.00
 • 19 november kl 14.00-17.00