Barn och ungdomsnämndens planerade mötesdagar 2018

Barn- och ungdomsnämnden sammanträder på tisdagar kl 14:00 följande dagar under 2018:

 

 •  30 januari
 •  20 februari
 •  27 mars
 •  24 april
 •  15 maj
 •  19 juni
 •  25 september
 •  23 oktober
 •  27 november
 •  18 december

 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott sammanträder på tisdagar kl 14:00 följande dagar under 2018:

 

 • 16 januari
 • 13 februari
 • 13  mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 5 juni
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

 

Kvalitetsträffar 2018 äger rum på Nolhagaskolan

 • 20 mars kl 13.00-17.00
 • 17 april kl 14.00-17.00
 • 18 september kl 14.00-17.00
 • 6 november kl 14.00-17.00