Kommun och politik

2017-09-18
Onsdag 27 september kl 18 håller kommunfullmäktige sammanträde på Grand Hotel. Allmänheten är välkommen.
2017-09-07
Nu landar statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning snart i alingsåsarnas brevlådor. - Den här undersökningen är viktig eftersom den ger oss en bild av vad alingsåsarna tycker om sin kommun. Ju fler som svarar desto bättre underlag, så vi vill verkligen uppmana alla att svara i år, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).
2017-08-29
Alingsås kommuns integrationsavdelning har flera lyckade aktiviteter för att främja integrationen av nya alingsåsare i bagaget; brädspelshäng, bytesfika och språkvän för att nämna några. Den 30 augusti är det dags för ännu en aktivitet med fokus på främst barnfamiljer - grillkväll i Nolhagaparken.
2017-08-29
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2017-08-22. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-08-29
Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-08-28. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-08-24
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-08-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-08-03
Vårens sista kommunfullmäktige blev ett omfattande möte där bland annat det stratgiskt viktiga planprogrammet för Genomfart Alingsås och Lyckan antogs.
2017-06-30
Nu har Västra Götalandsregionen tagit fram ett förslag till regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2014-2025. Som alingsåsare och västgöte kan du lämna synpunkter till 6 oktober.
2017-02-21
Idag kommer politiker och tjänstemän från Tanums kommun för att titta på hur Alingsås kommun arbetar med flyktingmottagningen och integrationsfrågor.
2017-02-02
Det finns ett stort behov av fritidssysselsättning och meningsfull etablering för nyanlända och ensamkommande barn i Alingsås. Därför startar kultur-och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen nu ett samverkansprojekt med föreningslivet och studieförbund.
2017-01-23
På onsdag, den 25 januari, är det dags för årets första fullmäktigesammanträde. Nytt för i år är att det nu går att följa sändningen av fullmäktigesammanträden och ungdomsfullmäktige ärende för ärende och samtidigt se alla handlingar.