Kallelse till kommunfullmäktige 27 september

Onsdag 27 september kl 18 håller kommunfullmäktige sammanträde på Grand Hotel. Allmänheten är välkommen.

Kommunfullmäktige i Alingsås sammanträder på Grand Hotel, Alingsås
onsdagen den 27 september 2017 kl. 18.00.

Under sammanträdet behandlas följande ärenden:

  • Upprop
  • Val av justerare och tid för justering

 

Ärendelista

1. Avsägelse av kommunalt uppdrag

2. Kommunalt kompletteringsval

3. Information och grupparbete
    A/ Nationell plan för transportsystemet 2018-2029
    B/ Riskanalys grupparbete, revisionen

4. Sotningstaxa

5. Tillväxtprogram 2017-2026, ändring av kommunstyrelsens reglemente

6. Meddelanden

Välkommen!

 

Kristina Grapenholm, ordförande (L)

Anci Eyoum, sekreterare
anci [dot] eyoum [at] alingsas [dot] se
tfn: 0322-616130

 

Sammanträdet är offentligt. Välkommen att lyssna på beslut och debatt.

Föredragningslistan och handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på kommunledningskontoret (Rådhuset). Föredragningslistan och handlingar hittar du på www.alingsas.se. Sammanträdet visas via hemsidan på vår webbsändning.