Kallelse till kommunfullmäktige 25 oktober

Onsdag 25 oktober kl 18 håller kommunfullmäktige sammanträde på Grand Hotel. Allmänheten är välkommen redan från kl 17.30 för att informellt ställa frågor till förtroendevalda.

Kommunfullmäktige i Alingsås sammanträder på Grand Hotel, Alingsås
onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 18.00.

Som medborgare har du möjlighet att komma före mötet kl 17.30 och informellt ställa frågor till de förtroendevalda.

Under sammanträdet behandlas följande ärenden:

Upprop

Val av justerare och tid för justering

 

Ärendelista

1. Avsägelse av kommunalt uppdrag

2. Kommunalt kompletteringsval

3. Information

A/ Revisorernas bedömning av delårsrapport 2017

B/ Delårsbokslut 2017 för Alingsås kommun

4. Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2017 (handlingar senare)

5. Delårsbokslut 2017 för Alingsås kommun

6. Reviderad flerårsstrategiprocess – införande av rambeslut

7. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2018

8. Ansökan om medel ur flyktingfonden

9. Agenda 2030 FN hållbar utvecklingsagenda, förslag om tillfällig beredning

10. Svar på motion om nya ägardirektiv för AB Alingsåshem - Birgitta Larsson (S)

11. Svar på motion om återinrättning av Alingsås kommuns arkitektur- och

byggnadsvårdspris - Simon Waern (S)

12. Meddelanden

 

 

Välkommen!

 

Kristina Grapenholm, ordförande (L)

Anci Eyoum, sekreterare
anci [dot] eyoum [at] alingsas [dot] se
tfn: 0322-616130

 

Sammanträdet är offentligt. Välkommen att lyssna på beslut och debatt.

Föredragningslistan och handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på kommunledningskontoret (Rådhuset). Föredragningslistan och handlingar hittar du på www.alingsas.se ». Sammanträdet visas via hemsidan 25 oktober från kl 18 i vår webbsändning.