Kommun och politik

2017-05-23
Protokoll från socialnämndens sammanträde 2017-05-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-19
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-05-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-19
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2017-05-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-18
Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-17. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-16
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-16
Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-05-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-16
Välkommen till Alströmergymnasiet den 19 maj! Då är CO2mpakt-huset färdigt och i samband med det arrangeras en byggmässa utanför bygghallen.
2017-05-15
Det var bland annat socialförvaltningens avgifter och ersättningar och eget kapital för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund som stod i fokus på kommunfullmäktiges aprilmöte.
2017-05-08
Den 8-14 maj pågår nationella krisberedskapsveckan. Eftersom vi lever i en mer orolig tid med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och ett förändrat klimat så har intresset för - och behovet av - krisberedskap ökat.
2017-05-04
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-04-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-04-28
Den 2 maj påbörjas arbetet med att måla rådhusets fasad. Detta gör att det tidvis kan bli vissa störningar vid entrén, som då kommer att behöva stängas med hänvisning till entrén på innergården.