Möt våra medarbetare

Aktuellt

2020-01-09
Resultat av 2019 års medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) står bakom visar att alingsåsarna är nöjda med att bo i sin kommun.
2019-06-18
Varje år släpper Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK) där mätresultat inom olika områden jämförs mellan landets kommuner. Alingsås kommun får bland landets bästa resultat inom ett flertal områden.
Ungdomsrådet 2019-2020
2019-01-23
Ungdomsfullmäktige i Alingsås är för och med unga i Alingsås. Nästa sammanträde hålls den 27 mars 2020.