FAQ - Frågor och svar kring Feriejobben i Alingsås kommun 2018

Ansökning och anställning

Vem kan ansöka om feriejobb 2018?

Du som är född år 2000, 2001 samt 2002 har rätt att söka feriejobb. Du ska också vara folkbokförd i Alingsås kommun. Du kan få feriejobb flera år, men de som tidigare inte haft feriejobb inom kommunen prioriteras.

När och hur ansöker jag om feriejobb 2018?

Ansökningstiden pågår mellan 5 februari och 9 mars. Du gör din ansökan på internet på www.feriebas.se/alingsas.se. Följ steg för steg i ansökningen. Glöm inte att skriva i rätt kontaktuppgifter, då vi kommer att kontakta dig via den e-post samt det mobiltelefonnummer du anger. Vi tar inte emot ansökningar före eller efter ansökningstiden. 

Hur länge och när kan jag få anställning?

Du kan få anställning en av tre perioder och du arbetar 4 timmar/dag under 3 veckor. De tre perioderna avlöser varandra mellan den 18 juni och 17 augusti.

Period 1: vecka 25 – 27, måndag – fredag, 18 juni – 6 juli
Period 2: vecka 28– 30, måndag – fredag, 9 juli – 27 juli
Period 3: vecka 31 – 33, måndag – fredag, 30 juli – 17 augusti

 Vill din arbetsplats att du arbetar en längre period eller mer än 60 timmar är det arbetsplatsen själv som anställer dig samt betalar ut lön för den perioden och de timmarna.

När får jag besked om jag fått ett feriejobb?

Under april månad kommer du få besked om och i så fall vart du har fått ett feriejobb. Vi behöver därefter, senast 25 april, få ett svar från dig om du tackar ja eller nej till ditt erbjudna feriejobb. Därefter kommer obesvarade platser fördelas till de som ännu inte fått ett erbjudande.

Att tänka på: Om du tackar ja till ett erbjudet feriejobb förutsätts du kunna arbeta hela perioden. Det är inte tillåtet att byta period eller plats.

Lön och tidrapportering

Vad får jag i lön?

Är du född -00 har du en timlön på 87,40kr inkl. semesterersättning.
Är du född år -01 eller -02 har du en timlön på 82,40kr inkl. semesterersättning.

Du ska inte arbeta obekväma arbetstider så som kvällar, helger eller röda dagar. Vi betalar inte ut någon OB-ersättning.

Hur registrerar jag min arbetstid?

Efter varje genomfört arbetspass ska du registrera din arbetstid i Självservice. Registrerar du inte din tid, kan vi inte betala ut någon lön. Se bifogad manual, ”Tidrapportering för ferieungdomar”, för tillvägagångssätt. Inlogg­ningsuppgifter kommer du att få på sms skickat till dig innan du börjar arbeta.

När får jag min lön?

Utbetalning av din lön sker den 27 varje månad. Om den 27 råkar vara en lördag eller söndag betalas lönen ut närmast föregående vardag. En förutsättning för dig att få lön är att du skriver in din arbetade tid i kommunens lönesystem Självservice, för mer information kring detta kan du läsa i manualen ”Tidrapportering för ferieungdomar”.

De dagar du arbetar i juni betalas ut 27:e juli,
De dagar du arbetar i juli betalas ut 27:e augusti
De dagar du arbetar i augusti betalas ut 27:e september

Hur får jag min lön?

Vill du få din lön insatt på ditt bankkonto skall detta anmälas till Swedbank som hanterar kommunens löneutbetalningar. I annat fall får du en utbetalningsavi från banken per post.

Är du 18 år kan du anmäla ditt kontonummer med mobilt bank-ID via länken nedan. Är du under 18 år ska du fylla i blanketten ”Konto för löninsättning” och skicka eller lämna till Swedbank. Blanketten får du i samband med ditt anställningsavtal men du kan också skriva ut den från vår hemsida www.alingsas.se/feriejobb

Du kan inte uppge någon annans kontonummer, det måste vara ett personligt konto knutet till dig. 

Länk till Swedbank och kontoregistrering: https://www.sparbankenalingsas.se/privat/kort-och-betalningar/betalninga...

Vad gör jag om jag blir sjuk?  

Blir du sjuk ska du meddela din arbetsplats. Rutiner för att ansökan om sjuklön hittar du i manu­alen; Tidrapport för ferieungdomar”. Den får du i samband med ditt anställningsavtal eller så laddar du ner den från www.alingsas.se/feriejobb.

Måste jag ta rast?

Jobbar du mer än 4,5 timmar i sträck säger arbetsmiljölagen att du måste ha minst 30 minuters rast. En rast är alltid obetald. Ibland kan en arbetsplats ha en kortare paus, vilket inte räknas som rast.

Måste jag betala skatt?

Arbetsgivare är alltid skyldiga att dra skatt om inte annat har angetts. Om du vet att du inte kommer att tjäna över 19 247 kronor totalt under hela året kan du skriva under ett skatteintyg som du får från oss i samband med anställningsavtalet. Om du gör det kommer vi inte dra någon skatt.  Blanketten finns också att skriva ut från vår hemsida www.alingsas.se/feriejobb (alt. https://www.skatteverket.se/download/18.b1014b415f3321c0de5c97/151308638... )

Synpunkter och förbättringsområden

Hur kan jag ge feedback på arbetet med feriejobbet?

Det allra bästa är om du besvarar den enkäten vi mejlar ut till dig sista veckan som du arbetar. När du besvarar enkäten är du anonym. Är du inte feriejobbare eller mottagande arbetsplats kan du lämna dina synpunkter via Alingsås kommuns hemsida www.alingsas.se. Det går också bra att ringa eller mejla oss dina synpunkter.