IT och digitalisering

Digitalisering är en viktig fråga för Alingsås kommun. Målet för digitaliseringen är enligt kommunfullmäktige att skapa

  • Enklare vardag för privatpersoner och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Kommunfullmäktige antog 2015 en e-strategi som är vägledande i arbetet. Digitaliseringarbetet drivs på bred front. Både digitalisering av verksamheter som vård, skola och omsorg men vi strävar också i att skapa enklare kontakter för allmänheten genom digitala kanaler.

Kontakterna med skolan för vårdnadshavare underlättats med elevportalen Arena för lärande som utvecklats av kommunen och som fick priset för Sverige bästa etjänst 2016 - eDiamond Award.

Men kommunen kan också erbjuda över 90 etjänster inom olika verksamhetsområden.

E-tjänster FixaMinGata  som fungerar i hela landet har Alingsås kommun varit med att tagit fram i samverkan med andra kommuner.

Alingsås bibliotek är tidigt ute, som det andra folkbiblioteket med i landet, med det nya moderna och öppna biblioteksystemet KOHA.