Fritt WiFi i Alingsås centrum
Fritt WiFi i Alingsås centrum

IT och digitalisering

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 4:e oktober 2018 behandlat förlaget till "Digital målbild för Alingsås kommun - öppen och smart" och den tillhörande handlingsplanen. De går nu vidare för beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Innan beslutet i arbetsutskottet har samtliga nämnder fått tycka till om handlingsplanen i en remissrunda. Remissen riktade sig även till de externa intressenterna föreningen Sambruk, Internetstiftelsen i Sverige samt kommunnätverket Kivos. Till den "Digital målbild för Alingsås kommun - öppen och smart" är kopplat en handlingsplan som löper över tre år. Förslaget till Digital Målbild och handlingsplan finns bifogade längst ned på denna sida.

Den av fullmäktiges beslutande flerårstrategi 2018-2020 har en tydlig digital profil där kraven på digitalisering ökas. Flerårstrategin återfinns i pdf-format längst ned på denna sida.

Kontakterna med skolan för vårdnadshavare underlättats med elevportalen Arena för lärande utvecklad av kommunen och utnämnd till Sverige bästa offentliga etjänst 2016 - eDiamond Award.

Kommunen kan också erbjuda över 90 etjänster inom olika verksamhetsområden.

E-tjänsten FixaMinGata har Alingsås kommun varit med om ta att fram i samverkan med andra kommuner. Tjänsten fungerar inte bara i Alingsås utan i hela landet.

Alingsås bibliotek har i samverkan med andra bibliotek infört det moderna och öppna biblioteksystemet KOHA.

"För biblioteken är digitalisering alltid varit en ödesfråga; var i frontlinjen eller bli ointressanta. Koha är ett kostnadseffektivt system som på sikt kommer att bli hur bra som helst. För både alingsåsarna och bibliotekets personal" sade bibliotekschefen Johan Edgren i samband med att det nationella Koha-nätverket 2017 erhöll 600000 kr i stöd av Kungliga Biblioteket.

Kulturnämndens ordförande Staffan Albinsson fyllde på "med tanke på att jag själv är en hängiven anhängare av Linux, som ju bygger på öppen källkod och fri tillgång till programvara, är jag supernöjd med övergången till Koha. Vi är stolta och glada över att Alingsås bibliotek går i bräschen för utvecklingen på detta sätt".

Alingsås är aktiv i det kommungemensamma projektet Hajkmap som har tagit fram en webbkarta kopplad kommunens geodata. Webbkartan lanserades i Alingsås hösten 2017 och kan nås via kommunens hemsida eller på karta.alingsas.se

Alingsås kommun har också lanserat en digital översiktplan, så här skriver tidningen Geoforum om lanseringen.

I Alingsås tätort har det funnits fri wifi i Åmanska parken sedan 2015. De senaste åren har kommunen utökat antal platser med fri wifi. Idag omfattas även Lilla och Stora torget i Alingsås samt torgen i Sollebrunn och Ingared.

Alingsås kommuns satsning på och strategi för digitalisering uppmärksammas utanför kommunens gränser. Alingsås har framträtt på ett antal såväl nationella som regionala konferenser.

Nedan finner du videos från Alingsås kommuns framträdade på

> eFörvaltningdagarna 2017 - "Vinnaren av eDiamondAward 2016 - Öppen källkod som nyckel till framgång"

> Internetdagarna 2016 "Alingsås kommun - Har vi svaren ?"

> Internetdagarna 2017 "Adminstration av elever och grupper i lärplattformar"

Har du frågor om digitalisering? Hör av dig till Göran Westerlund, digitaliseringsansvarig, telefon 0322-616693 eller via epost goran [dot] westerlund [at] alingsas [dot] se

 

 

Tillhörande information