Nordiska flaggor

Vänorter

Alingsås kommun har vänorter i Norden och övriga delar av världen. Idag är det Skedsmo i  Norge, Tårnby i Danmark, Mont de Marsan i Frankrike, Kartong i Gambia och Ochotal, Nicaragua.

Det nordiska samarbetet är en snart 40-årig vänortskedja där samarbetet har byggt på avtal om verksamhet genom åren samt på föreningars egna initiativ.

För närvarande sker det nordiska arbetet på en grund i en avsiktsförklaring för 2017-2019 med ungdomsutbyte som bas.

Utbytet med de utomnordiska vänorterna sker i föreningar.