Ingen öppen antagning till feriejobb för unga

Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde i september 2016 om en minskning av socialförvaltningens budget för ferieanställningar 2017, med 2 mkr.

Beslutet innebär att det inte längre kommer att vara möjligt att ansöka om en kommunal ferieanställning för skolungdomar i Alingsås.

Frågor besvaras av enhetschef för AME, Lars Durfelt.