Lights in Alingsås 2012. Fotograf Patrik Gunnar Hellin

Visionsprojekt

Genomförda och igångsatta projekt

Lights in Alingsås
Träffpunkt stadsskogen - Sveriges första certifierade nollenergiskola, allaktivitetshall och torg.

Samverkansmodellen näringsliv och kommun för ökad sysselsättning
Levande handel – torghandel – närproduktion av livsmedel
Event- och värdskapsutbildning för ungdomar
Stadsskogen
EnBo-mässan
Nya arenan Estrad
Passivhuscentrum
Passivhusförskolan Ingared
Förtätning av stadskärnan
Cykelprojektet
Alingsåsparken
Torgförnyelsen 2002 med bland annat omdirigering av trafiken, nya    trappor ner till ån m m – som en utveckling av begreppet Moderna mötesplatser och stadsmiljö.

Ny brandstation i Sollebrunn

Kommande projekt

 • Kulturstråken
 • Brogården
 • Nolhagaparken: bevarande av svenska lantraser, skulpturparken, naturstigar
 • Noltorps stadsförnyelse
 • Projekt onödig ohälsa
 • Nostalgistråket på väg 190
 • Vimpeln
 • Utveckling av Gräfsnäs slottspark
 • Stationssamhälle i förändring
 • Om- och tillbyggnad av Hemsjö kyrkskola
 • Modernisering av Nolhagahallen