Naturstranden Skår. I närheten av Stadsskogen.
Naturstranden Skår. I närheten av Stadsskogen.

Bakgrund

I Alingsås har vi haft en gemensam vision sedan 1999. Visionen har skapat en långsiktig, övergripande politisk enighet och varit ledande för allt arbete och planering i Alingsås kommun. Visionen har också inspirerat företag i Alingsås och på så vis bidragit till en positiv utveckling för hela kommunen.

År 2005 gjordes en avstämning och det konstaterades också att tre av fyra strategier: bostadsbyggande, näringslivs/sysselsättning och utbildning utvecklats positivt. För den fjärde grenen, infrastruktur, redovisades att de större besluten låg utanför kommunens direkta ansvar. Kommunfullmäktige gav uppdraget till kommunstyrelsen att under 2007-2008 ta fram ett förslag till en ny vision. Den 18 juni 2008 godkändes Alingsås nya vision kallad Vision 2019 i kommunfullmäktige.

Varför då den udda siffran 2019? Jo då är det nämligen 400 år sedan Alingsås fick stadsrättigheter. Dessa 400 år innebär en milstolpe i utvecklingen av Alingsås.