Gång- och cykelbana mellan Kvarnabo och Gräfsnäs

Nu blir gång- och cykelvägen mellan Gräfsnäs och Kvarnabo verklighet. Detta sedan Alingsås kommun beviljat ett bidrag på högst 750 000 kronor till Kvarnabo byalag, som kommer genomföra byggnationen. Finansieringen är klar genom kommunens bidrag och ideella arbetstimmar från byalaget.

- I flerårsstrategin för 2018-2020 är det beslutat om en fortsatt cykelbaneutbyggnad i kommunen så det här beslutet är helt i linje med den, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).

Sträckningen av den nya GC-banan blir till stor del på den gamla landsvägen som löper parallellt med väg 190. Endast 850 meter av den totala sträckan på 3,4 kilometer blir nybyggnation, resterande del är upprustning av den gamla landsvägen. Cykelvägen börjar då i Sjöbo i den södra delen av Kvarnabo och ansluter sedan till Kvarnabovägen i Gräfsnäs, norr om Hvidehus.

- Det håller givetvis nere byalagets kostnader att rusta upp den gamla vägen. Och det känns bra att vi från kommunens sidan kan bidra till att knyta ihop Bjärke ännu mera efter de tidigare cykelbanorna som byggts de senaste åren, säger Daniel Filipsson (M).